8. De heer J. Dortmundt was op 4-6-66 25 jaar in dienst. Hij is ijzerwerker Rep. en u ziet hem hier langszij de ,,Aristotelis" 11. De heer A. Hoogvliet was op 3-6-66 25 jaar bij ons bedrijf. Hij is kraandrijver op de gieterij Fijenoord. 6. Op 14-6-66 vierde de heer H. Brökling zijn 25-jarig jubi leum. Hij is controleur in de ma chinefabriek. 9. De heer A. R. Groeneveld was op 23-6-66 25 jaar bij ons bedrijf. Hij is gereedschaprepara teur en u ziet hem hier tij dens zijn werkzaamheden in het bedieningsstation afd. Zuurstof. 7. De heer A. H. M. Buurman is in dienst als onderbaas afd. IJzerwerkers Rep. en hij vierde op 25-6-66 zijn 25-jarig jubileum. U ziet hem hier aan boord van de Somerset Trader". 10. De heer W. v. d. Heuvel was op 3-6-66 25 jaar in dienst. Hij is bea?nbte bedrijfsbureau M.F.l. Nieuwbouw. 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 10