12. De heer K. H. janssen vier de op 9-6-66 zijn 25-jarig jubi leum. Hij is brander en u ziel hem hier werkzaam in de machineka mer van de „Isselia". 13- De heer A. de jong was op 9-6-66 25 jaar bij ons bedrijf. U ziet hem hier aan boord van de G. 3, een duwschip. De heer De jong is scheepmaker. 14- Links op de foto ziet u de beer J. Jongebreur die op 30-6-66 25 jaar bij ons werkzaam was. U ziet hem hier met een collega bij de tekentafel. 15. Links op de foto de heer W Landzaad tijdens het uitgeven van gereedschap. Hij was op 9-6-66 25 jaar in dienst en is magazijn bediende. 16. De heer j. A. Leerentveld, hulpplaatwerker, was op 23-6-66 25 jaar in dienst. 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 11