43. De heer P. Klaassen is in dienst als hoorder en hij vierde op 3-7-66 zijn 25-jarig jubileum. Op de foto ziet u hem aan boord van de Marine Chemist" 44. De heer Z. Lamens was op 10-7-66 25 jaar in dienst. Hij is stellingmaker en u ziet hem hier bij Dok 6. 45. De heer H. de Lange, scheeps- beschieter, vierde op 31-7-66 zijn 25-jarig jubileum. 46. De heer H. v. d. Linden, beugelsmid, vierde zijn 25-jarig jubileum op 15-7-66. U ziet hem op bijgaande foto tijdens het sme den van een beugel. 47. Rechts op de foto ziet u de heer L. S. Mansveld, die bij de afd. Ketelmakers is als voorman ketelmaker, tijdens controlewerk aan boord van de „Dinteldijk" Op 28-7-66 was de heer Mansveld 25 jaar in dienst. 15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 17