16 50 48. De heer A. Mosselman, be veiligingsbeambte, was op 21-7-66 25 jaar in dienst. 49. Links op de foto de heer B. Notenboom. Hij is ijzer- werker-aanbouwer en vierde op 24-7-66 zijn 25-jarig jubileum. 50. De heer J. v. d. Put is werk zaam als kraanrijder op de werf Rotterdam. Zijn 25-jarig jubileum vierde hij op 10-7-66. 51. Op 15-7-66 was de heer D. Reiche 25 jaar in dienst. Hij is le transporteur op de werf te Rotterdam. 52. De heer M. Spanjersberg was op 21-7-66 25 jaar in dienst. Hij is controleur-wachtcommandant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 18