53. De heer H. J. Tamminga die op 10-7-66 25 jaar in dienst was. Hij is beambte afd. Pers. Admini stratie. 54- Op 15-7-66 was de heer O G. Thunissen 25 jaar in dienst Hij werkt als modelplatenmaker op de gieterij. 55. De heer A. v. d. Veer was op 10-7-66 25 jaar in onze dienst. Hij is als kraanrijder bij ons werkzaam. 56. De heer K. L. Vermaat was op 14-7-66 25 jaar in dienst. Hij is beambte afd. Magazijndienst. 57. Op bijgaande foto de heer A. J. Wennekers die op 8-7-66 25 jaar in onze dienst was. Hij is dokmachinist en u ziet hem hier op Dok 3 op de werf Rotterdam. 17

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 19