Op weg naar Op 22 augustus startte de cursus 1966-1967 met ruim 110 nieuwe leerlingen en de bevorderde, 2e en 3e klassers. Jongelui, volgt het voorbeeld van de oud-leer lingen. Welkom en veel succes! Tekenaar-Constructeur Machine-Constructeur Werkmeester Calculator W erkvoorbereider Bedrijfstechnicus W erkplaatstechniek V erwarmingstechnicus Koeltechnicus Landmachinist Dieselmonteur Lastechnicus Electrotech nicus V. EV Aardgastechnicus f I Scheepsbeschieters. Werkstuk Scheepsbeschieters. Bij het lezen van de hierboven geschreven titel hebt u in onderdelen van een seconde misschien al van zelf een woord willen invullen. Afhankelijk van uw stemmingen zou dat kunnen zijn: de vakantie, de ondergang, het geluk, de toe komst. Wij hebben inderdaad het laatste woord willen gebruiken, maar durfden dit tot op de draad versleten cliché-woord niet meer te bezigen, omdat u dan naar alle waarschijnlijkheid dit stukje ge woon had overgeslagen. Dus toch: „Op weg naar de toekomst" Ja, want wij willen u via deze titel bekend maken met de talloze mogelijkheden, die u ten dienste staan, om door middel van studie het maatschappe lijk verder in de wereld te brengen. Als voorbeeld willen wij u een paar beroepen noe men waarvoor u zich via studie kunt kwalificeren of waarin u zich beter kunt bekwamen. Werktuigbouw Scheepsbouw Apparatenbouw enz. 27

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 29