IN MEMORIAM 7-6-1966 E. J. Damsteeg 67 jaar bankw./sjouwer oud-werknemer ca. 17 dienstjaren. 22-6-1966 C. Sloot 65 jaar klinker oud-werknemer ca. 40 dienstjaren. 26-6-1966 J. v. d. Hoeven 94 jaar mag.bediende oud-werknemer ca. 33 dienstjaren. 27-6-1966 P. C. Sjerp 95 jaar lakspuiter oud-werknemer ca. 23 dienstjaren 30-6-1966 J. Leniger 82 jaar leermeester Bedrijfsschool oud werknemer, ca. 39 dienstjaren. 1-7-1966 J. W. v. d. Berg 68 jaar voorman-bikker oud-werknemer ca. 37 dienstjaren. 1-7-1966 G. Kooi 66 jaar boorder /oud-werknemer ca. 18 dienstjaren. 5-7-1966 B. de Beer 69 jaar scheepsbesch. oud-werknemer ca. 29 dienstjaren. 7-7-1966 J. H. Wijzenbroek 79 jaar sjouwer oud-werknemer ca. 11 dienstjaren. 16-7-1966 M. van der Struis 76 jaar onderbaas afd. sjouwers oud werknemer, ca. 41 dienstjaren. 17-7-1966 A. J. Briedé 71 jaar scheepsbesch. oud-werknemer ca. 18 dienstjaren. 17-7-1966 G. Bos 83 jaar schilder oud-werknemer ca. 17 dienstjaren. 26-7-1966 A. Twigt 74 jaar plaatwerker oud-werknemer ca. 44 dienstjaren. 23-7-1966 R. Lubrun 57 jaar magazijnbediende ca. 18 dienstjaren. Na een enkele maanden durend ziekbed is op 23 juli j.l. in de leeftijd van 57 jaar overleden de heer R. Lubrun. De overledene werkte ca. 18 jaren voor ons bedrijf. Vele jaren ver zorgde hij als magazijn bediende het transport van de afdeling Centrale Ontvangst. Wij ver liezen in hem een trouwe medewerker en goe de collega en zullen hem blijven gedenken. 5-8-1966 11-8-1966 J. J. de Bruyn 74 jaar baas Scheepsbouw-Reparatie oud-werknemer ca. 42 dienstjaren. D. v. Holten 60 jaar beambte afd. Bedrijfsboekhouding ca. 47 dienstjaren. In de nacht van 10 op 11 augustus is op 60- jarige leeftijd overleden de heer D. v. Holten, beambte afdeling Be drijf sboekhouding - Re- keningencontrole. Zijn heengaan kwam vol komen onverwacht nadat hij de 10e augustus nog normaal zijn werk had verricht. De heer Van Holten was in 1919 in dienst getreden bij Fijenoord en had derhalve 47 dienstjaren bij de onderneming. Hij vervulde zijn taak, met name de controle op uitvoering van bestellingen en de facturen van leveran ciers, zelfstandig en op zeer goede wijze. Voorts was hij actief in commissieverband en buiten de onderneming in werk voor zijn kerk. Het heengaan van deze rustige, bescheiden me dewerker betekent een groot verlies voor de onderneming. Het moge zijn familie tot troost strekken, dat hij zijn inspanningen, om zijn kinderen een uitstekende opleiding te doen geven, met suc ces bekroond heeft mogen zien. Met leedwezen geven wij kennis van hun over lijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 31