De burgemeester speelt in de toren Een leek ziet w.f. Hij praat over ,,de jongens van Wilton" wan neer hij het heeft over de jeugdige W.F.-ers van de Schiedamse bedrijfsschool. ,,Ja, die zit ten heerlijk in hun zomerkamp in Esbeek"al dus burgemeester P. Al. Meuwese van Hil- varenbeek, tot wiens gemeente de kerkdorpen Esbeek en Biesthoutakker behoren. ,,Die kna pen neem ik graag mee de toren in" De woorden behoeven enige uitleg, maar die is snel gegeven, want Nederland heeft maar één burgemeester die ook beiaardier is en zijn stadhuis is te vinden aan het Vrijthof nummer tien in Hilvarenbeek. Rust Nu moeten we elkaar even goed verstaan. Er zijn mensen die over „rust" spreken wanneer ze een vrijdagmiddag bedoelen, waarop de kin deren uit de buurt naar school zijn en zijzelf „rustig op hun balkonnetje kunnen zitten. On der rust verstaat een ander dat stille plekje, waar hij zijn stek heeft en waar hij zijn hen gel hanteert. Maar als we echt „rust" bedoe len - zeg dan maar Hilvarenbeek. Dat groene dorpsplein, dat eigenlijk gewoon weiland is, dat verraadt alles al. De muziektent, de opper die „Goeie" zegt en langs fietst, de bakker die „Hoi burgemeester" roept en dat ene jonge vrouwtje, dat op een bank in de zon haar kind leert knikkeren. Zo in de verte af en toe eens een auto. „Het hoeft voor mij niet groter hier", zegt burge meester Meuwese. „Als we met z'n zevendui zend gelukkig kunnen zijn - en dat zijn we hier - wat moet er dan nog veranderen? We hebben het goed hier en we zijn allemaal te vreden. Meer kan een mens zich niet wensen". Beetje moed Het is meer de beiaardier Meuwese dan burge meester Meuwese, die de scholieren uit Schie dam ontvangt wanneer ze hun zomerkamp hou den. Op het plein, op dat Vrijthof van Hilva renbeek, staat hij dan en hij wijst: „Zien jul lie die toren? Dat is de toren van de Petrus- kerk, gebouwd in 1450. En nu gaan we naar boven". Een beetje moed is er voor nodig om de hon derd zes en zeventig treden van de toren te be klimmen, vindt de burgemeester, „maar wie een keer boven is heeft een enorm uitzicht. Met helder weer zie je Eindhoven en Tilburg en zelfs de torens van Den Bosch". Daar staat hij dan, met de jeugdige W.F.-ers om zich heen. „Ik leg de jongemannen de bouw van de toren uit. Wat? Of me dat niet verveelt? Weineen, het is zo'n machtige toren, het boeit me zo enorm hoe ze in die tijd zo'n Ook in de techniek van het carillon worden de jongens door de burgemeester ingewijd. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 3