I uiteindelijk werd de beslissing genomen: in Heiligerlee zou het nieuwe klokkenspel gego ten worden tegen een prijs van vijf en twintig duizend gulden. „We kregen de rest via subsi dies bij elkaar", legt hij uit. „Ik ging zelf ook eens kijken in Heiligerlee en hoorde daar carillon spelen. Mag ik ook eens, vroeg ik en het mocht. Ik speelde do, re, mi, fa, sol - iéts wist ik er wel van, want ik had vroe ger pianoles gehad. Ik kreeg er steeds meer plezier in en dacht: daar moet ik iets meer van weten". Dat vonden anderen ook, want burgemeester Meuwese werd meteen gevraagd of hij leer ling wilde worden aan de beiaardierschool in Mechelen. Maar hij dacht dat er belangrijker zaken voor een burgemeester lagen weggelegd en bedankte voor de eer. Pingelen Wat hij wel deed, was een in Zwolle versche nen boek „met aanwijzingen voor jonge bei aardiers" bemachtigen en in zijn vrije tijd zat de heer Meuwese daar druk in te kijken. En toen intussen in 1948 het nieuwe, drie en veer tig klokken tellende spel in de toren van Hil- varenbeek was geplaatst, had de burgemeester zijn oefenmateriaal bij de hand. Iedereen kon u dus horen wanneer u daar aan het spelen was in die Petrustoren? „Ja en daarom speelde ik in het begin alleen overdag, want dan kwam er nog wel eens een auto langs die wat lawaai maakte en dan hoor den de mensen het niet zo goed. Ze zeiden toch al: Hoor je, de burgemeester zit weer te pingelen". Geen klotnpjes Dat is nu verleden tijd. Heel Hilvarenbeek, Esbeek en Biesthoutakker weet, dat de burge meester het klokkenspel in de toren bespeelt. Iedere zondag? „Helemaal niet", zegt hij. „Als Burgemeester Meuwese met zijn gasten uit het W.E.-kamp in Esbeek in de toren. 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 5