Ex-"Karel Doorman" nog steeds actief Met het s.s. 'Noorderzon'.... Vorming en opleiding De voor Wilton-Fijenoord niet onbekende ex-"Karel Door man" is nog steeds in de vaart onder de naam "El 25 de Mayo". Voordat het schip in dertijd naar Argentinië werd verkocht, vond er bij onze werf een grote verbouwing plaats. In dat verband is voor velen de naam Captan Luis Het is alweer enige tijd gele den dat u in het WF-nieuws heeft kunnen lezen dat er containers aangeschaft zijn. Deze zijn gevuld met het meest voorkomende gereed schap en worden aan boord geplaatst. Met het groter worden der schepen zagen wij het als een probleem dat er voor elk stukje gereedschap een reis gemaakt moest worden naar de magazijnen. Wij zagen en zien er nog steeds de voor delen van in door met het plaatsen van de container met gereedschap en diverse materialen naar het werk te brengen. Wij geloven dat de mensen een dienst wordt be wezen en onnodig tijdverlies wordt voorkomen. Nu we enige tijd met deze containers werken kunnen we constateren dat het goed werkt en dat de mensen het op prijs stellen er mee door te gaan, we willen het zelfs uitbreiden en meer materiaal containers aanschaffen. Bij de aanschaf van de con tainers zijn we er van uitge gaan dat de mensen die het gereedschap gebruikten er zelf verantwoordelijk voor zijn en het gebruikte gereed schap dan ook weer zelf te rug zouden leggen in de con tainer. Wij waren van mening dat de mensen er rijp voor zijn deze verantwoording te dragen. Sanchez Moreno niet onbe kend. Hij is thans geaccredi teerd aan de Argentijnse Am bassade in Chili, maar maak te in oktober van het afgelo pen jaar bijgaande foto, die hij de heer Keetbaas ter her innering aan de kennisma king met WF zond. Toch zijn er nog velen die het gebruikte gereedschap maar laten slingeren, daar door gaat er veel goed en duur gereedschap verloren, het blijft achter op schepen en in de gereedschapkisten. Mijne heren, goed gereed schap is duur, om u een in zicht te geven van wat er op een bepaald schip aan ge reedschap verloren is ge gaan druk ik hierbij een lijst je af van de gereedschappen die zoekgeraakt zijn nadat er 4 weken een container aan boord gestaan had, met er achter de prijs van het ver melde gereedschap. 2 Zuurstofmeter 141 1 Gasmeter 50. 1 Aansteker 2,50 2 Baren 3/8 6,— 2 Baren 5/8 3,25 1 Baar 1/2 10,50 1 Bacho sleutel 18" 30,— 2 Driften 1/2 2,— 2 Driften 3/8 3,50 1 Penhamer 7 1 Bolhamer 12, 1 Zaagbeugel 6, 2 Snijmoeren M 6 18, 1 Snijmoer M 8 10, 1 Takel Yale 3 ton 360, 2 Voorhamers 10 kg 84, 4 Holpijpen 2x7-2x8 13,20 3 Holpijpen 10-18-22 8,90 1 Inzetmoer 5/8 5,— 2 Bachoklemmen "4 30,— 1 Klauwsleutel 27 15,— 2 Lasbikhamers 6,— 2 Stofmaskers 60,— 18 Belzen doppen 109,— 2 Steekpassers 20,— 2 Krompassers 16, 2 Puntijzers 26, 2 Verl.stukken ratels 12, 1 Snijmoer M10 12, 1 Snijmoer M24 42, 1 Snijmoer WW1" 42, 1 Mach.sleutel 11/14 2,85 1 Mach.sleutel 14/17 3,50 4 Slagsleutels (ster) 458,50 1 Ringsleutels 19 mm 8,— 2 Spiraalschrapers 50,— 1 Sponning- schraper 17,50 2 Belzen ratels 1/2 16, 1 Belzen ratel 3/4 20, 3 Open slagsleutels 88,50 U en wij zijn van mening dat kosten onvermijdelijk zijn, maar het slordig zijn met ge reedschappen dat zijn kos ten die vermeden kunnen worden. Wij vragen daarom nogmaals uw medewerking om na het gebruik het gereedschap te rug te leggen in de container. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. A.W. Ouder-contactavonden Met de uitreiking van de Kerstrapporten gaat onver brekelijk de uitnodiging aan de ouders de deur uit om de rapporten met het leraren- team te komen bespreken in de tweede week van januari. Begunstigd door de royale meevaller van het Ministerie van Economische Zaken kon den bijna alle ouders en de leraren op dinsdag 8 en don derdag 10 januari verwel komd worden door de heer Bijlo. Verheugd over de altijd goede opkomst van de ou ders, gaf hij een exposé over de plannen voor de komende 3 maanden en gaf informatie aan de 1e en 2e jaars ouder avond over de Vormings kamp-activiteiten en vooral

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 15