In memoriam Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 24-11-1973 H. J. van Rijn 73 jaar koker (oud-werknemer) ca. 36 dienstjaren 27-11-1973 J. Essing 89 jaar stoomkraanmachinist (oud-werknemer) ca. 28 dienstjaren 8-12-1973 J. L. Koppenschaar 47 jaar dokverhaler ca. 7 dienstjaren Bij het noodlottige ongeval in dok 8 op 8 december jl. kwam om het leven de heer J. L. Koppenschaar, die 47 jaar oud was en ca. 7 dienstjaren had. Hij bracht deze door in de functie van dokverhaler, evenals zijn vriend en col lega, de heer Spithoven, die bij het zelfde ongeluk om het leven kwam. Zij stonden beiden bekend om de pret tige manier, waarop zij hun taak ver- i richtten. Nooit werd tevergeefs een be roep op hen gedaan. Talrijk waren de I kwinkslagen, tijdens het uitoefenen van hun werk. Echt mannen uit het goede hout gesneden. 8-12-1973 F. Hellinga 68 jaar beveiliging (oud-werknemer) ca. 21 dienstjaren 8-12-1973 P. Spithoven 56 jaar dokverhaler ca. 5 dienstjaren Door een noodlottig ongeval in dok 8 op 8 december jl. is om het leven ge komen onze medewerker, de heer P. Spithoven. Hij was 56 jaar oud en had ca. 5 dienstjaren. Tijdens verhalerswerkzaamheden, de overledene beoefende het vak van dok verhaler, overkwam ook zijn collega en vriend, de heer J. L. Koppenschaar het zelfde ongeluk. Ook hij verloor het leven. De beide medewerkers waren mannen, waarop het bedrijf kon bouwen. Voor moeilijkheden gingen zij niet opzij; hun humor zorgde er mede voor, dat deze altijd weer werden overwonnen. Zowel chefs als collega's verliezen in hen twee goede kameraden. 11-12-1973 A. Valk 74 jaar brander (oud-werknemer) ca. 17 dienstjaren 11-12-1973 A. Hoorweg 82 jaar schilder (oud-werknemer) ca. 21 dienstjaren 18-12-1973 J. J. van Zwienen 53 jaar stellingmaker ca. 27 dienstjaren Na kortstondige ziekte is op 18 decem ber jl. overleden de heer J. J. van Zwie nen. Hij bereikte de leeftijd van 53 jaar. De heer Van Zwienen had ca. 27 dienst jaren, die hij als stellingmaker door bracht. Hij had door zijn vrolijke inslag een goede invloed op zijn hele omgeving. Daarom was hij zeer gezien bij colle ga's en superieuren. 20-12-1973 J. de Labije 74 jaar beveiliging (oud-werknemer) ca. 17 dienstjaren 2- 1-1974 K. L. van der Roest 83 jaar timmerman (oud-werknemer) ca. 37 dienstjaren 5- 1-1974 J. Kools 76 jaar timmerman (oud-werknemer) ca. 19 dienstjaren 12- 1-1974 A. J. M. Fransen 63 jaar voorman ijzerwerker (oud-werknemer) ca. 28 dienstjaren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19