Sombere tijd rondom Kerstgebeuren A" Jubilea Ir B. Wilton: "Het toespreken van jubila rissen vind ik altijd een pret tige, waardevolle bezigheid". Toch relativeerde het lid der directie, de heer ir B. Wilton, zijn opmerking. "Kun je in deze toespraak eigenlijk wel de Kerstgedachte leggen? Denken aan Bethlehem en zo meer, want in het Midden- Oosten staan nu tanks, sol daten zijn 's nachts rondom hun vuren gelegerd. Het kan daar koud zijn". Hij schetste een wereld beeld ver van ons bedrijf, maar toch heel dichtbij tij dens de jubileum-viering op vrijdag 21 december jl. in de Kantine Hoofdkantoor. "De viering van een dienst- jubileum is een goede zaak. Rondom deze tijd heeft deze bijeenkomst een extra di mensie, al geloof je of geloof je niet in het Kerstevangelie" De heer Wilton trok een pa rallel tussen toen en nu bij het aanhalen van prof. dr. P. Thoenes. "Reeds 800 jaar voor de geboorte van Chris tus leefde er een activist. Dat was de profeet Jesaja die de geboorte van Chirstus aan kondigde. Hij keek ver voor uit in de toekomst. Dat doen tegenwoordig de actie-comi- Bloemen voor het echtpaar Futselaar té's eveneens. Zij koeren er zelfs erg veel bij. Dat is niet zo erg: ze houden ons op die manier wakker". Actie Hierna volgde een beschou wing over de wereld van van- Het overhandigen van de draagmedaille insigne op De heer Wilton speldt het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 7