-wB*Nr In memoriam 15 w 9-1-1974 W. v. d. Lugt 67 jaar ijzerwerker (oud-werknemer) ca. 20 dienstjaren 18-1-1974 T. van Leeuwen 76 jaar stellingmaker (oud-werknemer) ca. 36 dienstjaren 23-1-1974 A. A. Colmaire 61 jaar dokverhaler ca. 6 dienstjaren In de leeftijd van 61 jaar overleed op 23 januari jl. de heer A. A. Colmaire na een droevig ongeval op weg van zijn werk naar huis. Hij had ca. 6 dienst jaren. De heer Colmaire oefende de functie uit van dok verhaler en was een ge waardeerd medewerker met een gede gen vakkennis. Bij grote drukte was hij één van de vaste mensen, waarop altijd een beroep kon worden gedaan. De heer Colmaire verloochende zijn Franse afkomst niet, wat echter geens zins wegnam, dat hij in de afdeling goed was ingeburgerd. 27-1-1974 H. Timmers 81 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 11 dienstjaren 29-1-1974 H. N. Groeneweg 72 jaar plaatwerker (oud-werknemer) ca. 15 dienstjaren 31-1-1974 J. Blok 57 jaar Techn.Adm., afd. Fitterij Rep. ca. 40 dienstjaren In de leeftijd van 57 jaar is op 31 janu ari jl. overleden de heer J. Blok, die ruim 40 dienstjaren op zijn naam bracht. Hij oefende de functie uit van technisch administrateur in de fitterij van de afdeling Reparatie. Het opmerkelijke van de heer Blok was zijn goede humeur, dat hij niet ver loor ondanks de talrijke moeilijkheden, waarvoor hij in het leven werd ge plaatst. Wij denken onder andere aan de gebeurtenis, een dag voor de bevrij ding, waarbij hij bij een schietpartij in de buurt van de Maastunnel zijn rech terarm verloor. Maar door verscheidene andere omstandigheden - ook zijn ge zondheid betreffend - ging zijn levens pad niet over rozen. Door zijn sterke wil en de eigenschap alles van de vro lijke kant te bekijken, was hij bij col lega's en superieuren graag gezien. 1-2-1974 W. J. Luneburg 59 jaar Techn. Adm., Prod. Plann. A.W. ca. 22 dienstjaren O Op 1 februari jl. overleed onverwacht in de leeftijd van 59 jaar de heer W. J. Luneburg. De afgelopen 4 jaar was hij werkzaam op de afdeling Prod. Coördi natie van de Machinefabrieken. Hij had circa 22 dienstjaren. De grote nauwgezetheid en kennis waarmede de heer Luneburg zijn werk zaamheden uitvoerde, maakte hem tot een gewaardeerd medewerker. Zowel in als buiten de afdeling waar hij werk zaam was, was hij een zeer gezien man. Zijn heengaan heeft daarom bij collega's en bekenden een grote leem te achter gelaten. 2-2-1974 C. Don 68 jaar pneum. met. bew. (oud-werknemer) ca. 24 dienstjaren 3-2-1974 W. J. Seen 75 jaar Baas Klinkers Afd. Rep. (oud-werknemer) ca. 34 dienstjaren 4-2-1974 S. Poort 72 jaar tuinman (oud-werknemer) ca. 19 dienstjaren 6-2-1974 C. IJ. Vermaas 55 jaar Techn. Adm., afd. Fitterij Rep. ca. 34 dienstjaren In de leeftijd van ruim 55 jaar is op woensdag 6 februari jl. de heer C. IJ. Vermaas plotseling overleden. Hij was ca. 34 jaar bij onze onderneming in dienst als koperslager in de werkplaats en de laatste jaren, om gezondheids redenen, als technisch administrateur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 17