16 Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. ter assistentie van de bazen in de ko perslagerij. Was hij als koperslager een zeer goed vakman, ook in zijn laatste functie heeft hij zich ondanks zijn slechte gezondheid ingezet om zijn werkzaamheden met groot plichtsbesef en innemendheid voor al zijn collega's te volbrengen. Ook gedurende zijn zitting in de begin periode van de groepscommissie heeft de heer Vermaas een waardevolle bij drage geleverd voor het bevorderen van de goede verstandhouding in de afdeling. Wij zullen zijn opgewekte hou ding node missen, en hij laat voor ons een grote leemte achter. 9-2-1974 A. Jansens 57 jaar Projectbaas Afd. Metselaars Rep. ca. 38 dienstjaren 19-2-1974 F. J. J. Smit 63 jaar electr. lasser ca. 33 dienstjaren Op 9 februari jl. overleed na een ziek bed van ongeveer 5 maanden onze medewerker, de heer A. Jansens. Hij bereikte de leeftijd van 57 jaar. De heer Jansens is vanaf zijn jeugd bij onze on derneming werkzaam geweest; eerst als metselaar, later als voorman en daarna als projectbaas. Hij was door zijn serieuze opvatting van zijn werk en door zijn bescheiden houding zeer ge zien bij collega's en superieuren. Wij verliezen in hem een goed kame raad, die wij niet licht zullen vergeten. Volkomen onverwacht is op 19 februari jl. in de leeftijd van 63 jaar overleden, de heer F. J. J. Smit. De overledene was de laatste jaren werkzaam als electr. lasser in de afd. Plaatwerkerij. Als lasser van het eerste uur, stond hij bekend bij zijn superieuren en collega's als een bijzonder ervaren vakman, en zijn werk dwong altijd respect af. Hij ondervond waardering door zijn ijver en daarnaast voor zijn vaak humoris tisch optreden. Het ligt voor de hand, dat het heen gaan van een zo prettige medewerker een schok voor de mensen uit zijn naaste omgeving betekent. Zijn nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18