WILTON FIJENOORD NIEUWS Inhoud Personeelsorgaan van de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; A. van Dijk; A. Heiwig; drs R. A. Kollewijn; S. J. Loos; J. Noordewier; P. Ooms; M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell; M. van Vliet (eindredacteur). Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. Foto van de maand: Centrale koker van de Spar (zie pag. 1) 1 Spar op hoogste punt in bouwdok/ "William Lorimer Mellon" onder ging bodemreparatie 2 "Dockmaster" in actie/Schade na aanraking met Noorder Pier Puzzel-reactie 3 Schepen aan kade/Koppen bij elkaar in Kop Haven Afscheid nemen stemt triest 5 Bedrijfsjournaal 1973 6 Buitenlandse agenten te gast in Rotterdam 9 D. van Asperen 25 jaar in dienst 10 Punt 1: Veiligheid Personalia 11 Bezoek HMS Wilton aan Vlaardingen 12 Portemonnaie weg Dankbetuigin gen/Vorming en Opleiding 13 Vereniging WF 15 In memoriam 7 RSV op tentoonstelling in het verre Peking Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist. Kopij volgend nummer: de kopij voor het maartnummer dient vóór 10 maart in het bezit van de eindredacteur te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 2