Puzzel-reactie Schade na aanraking met Noorder Pier "Dockmaster" in actie m In het januari nummer van het WF nieuws hebben wij gevraagd of de lezers hun reactie wilden geven betref fende de moeilijkheidsgraad van de Kerstpuzzel. Van één van de prijswinnaars ontvin gen wij de volgende brief: M.H., "Allereerst hartelijk dank voor de boekebon, die ik mocht ontvangen. Ik heb er een mooie Noorse triologie voor gekocht. Nu wat de puzzel betreft. Ik vond hem niet zo lastig, wel leuk. Het was meer een puz zel in een puzzel. In een goed uurtje had ik het voor elkaar. Ik hoop, dat u nog menig keertje een of andere puzzel in elkaar zet, want dat is soms nog moeilijker dan het oplossen ervan. Tot de volgende Kerstpuzzel dan maar." Mevrouw P. van Elsacker- Polak Flink gat in de bodem Het ingenieuze apparaat van de afdeling Reparatie "Dock master" genaamd, heeft in de wandeling de naam van "Witte Reus" gekregen. Zoals bekend wast de "Dock master" met water onder ho ge druk de scheepshuid schoon, waarna door het ver- De "witte reus" in actie wisselen van het mondstuk met dezelfde apparatuur de huid geverfd kan worden. Er wordt al jaren mee ge werkt, maar het leek ons wel aardig weer eens een plaatje van deze reus af te drukken, bezig in één van onze gegra ven dokken. Het containerschip "Meonia" (18.000 dwt) van de East Asiatic Line heeft bij WF in dok belangrijke reparaties moeten ondergaan aan de bodem, het roer en de stuur- machine, nadat het in een vliegende storm in aanraking was geweest met de noor der pier in Hoek van Holland. Eén onzer fotografen maakte in dok deze fraaie tegenlicht- opname.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4