Koppen bij elkaar in Kop Haven Schepen aan kade Afscheid nemen stemt triest In de Kop Haven lagen on langs gezusterlijk drie sche pen voor reparatiewerkzaam heden. Een uitnodiging voor een plaat met "saamhorig heidsgevoel". Schepen en onlosmakelijk daarmee verbonden - in zo wel figuurlijke als letterlijke zin des woords - de trossen zijn altijd een dankbaar on derwerp voor een speelse plaat. Dat vond onze afdeling Fotografie ook ditmaal. Van daar dit leuke beeld. Ir 8. Wilton bij afscheid gepensioneerden "Het is altijd een minder pret tige taak afscheid te nemen van mensen, die na hun dagtaak jaren lang te heb ben verricht het bedrijf vaarwel gaan zeggen". Het nostalgische, heimwee- achtige gevoel bij een af scheid klonk ook door in de toespraak van het lid der di rectie, de heer ir. B. Wilton, tijdens de receptie op 31 ja nuari jl. in de Kantine Hoofd kantoor, die werd gehouden ter gelegenheid van het af scheid van WF-medewerkers, die in 1973 de pensioenge rechtigde leeftijd bereikten. Maar de heer Wilton bezag een en ander toch ook van de vrolijke kant: "Kunt u wel wennen aan uw nieuwe baas?" Vertrouwelijk knip oogde hij naar de dames. "U ziet er best uit, heren".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 5