Fraai overzicht van activiteiten op de werf 5 Bedrijtsjournaal 1973 De 22ste uitgave van het Be drijtsjournaal is ook dit jaar weer een bijval oogstende rolprent geworden, waarmee de makers veel eer hebben ingelegd. De film ging dinsdagmiddag 5 februari jl. in De Doelen in première voor de oud-werk nemers, die hartelijk welkom werden geheten door de heer ir B. Wilton, 's Avonds werd het programma herhaald met dien verstande, dat toen ook de Harmonie WF optrad. De avond werd geopend door de heer ir O. J. van der Vorm. Een soortgelijke bijeenkomst vond op de avond van de dertiende februari plaats, toen voerde de heer Wilton weer het woord. Team Voor het tot stand komen van deze film was, als elk jaar, een hecht teamwerk nodig geweest. Filmer De Wit had daarbij de gewoonte getrouw camera-assistentie gekregen van de fotografen Kienhuis en Dingjan. Terwijl voor de tekst en het geluid ook de heer De Ronde voor de no dige steun zorgde. Van hem was natuurlijk de spreek stem. Op de achtergrond had de COMBOF met raad en daad de makers bijgestaan. De cineast had in de eerste beelden het werken op een scheepswerf langs de water kant al raak getypeerd: spe lend, kolkend water, rekken de trossen, zwoegende sle pers. Een "joekel" werd hij gend binnen gehaald: de "Roy Maersk" (285.000 dwt). Die inspanning deed eigen lijk de gladjes op eigen kracht binnenkomende "Roi Baudouin" vergeten. Maar De Wit deed bij deze opna men de harten van de kijkers opengaan. Het gigantische l spel van water en slepers is vrijwel niet te evenaren. Of het moet zijn door de schit terende nachtopname van de drijvende kraan "Mammoet": meer een sprookjesachtige dan een krachtige, rondbors tige indruk. Fijnzinnig. Turbo blower Van bodemschades richt hij met gemak zijn camera in een machinekamer om te la ten zien, dat turbo blowers ook het nodige onderhoud vergen en dat daar ook de gewenste outillage voor aan wezig is. Denk maar eens aan de indrukwekkende ba- lanceerbank. Grappig vangt hij in zijn lens een tractortje in het ruim van een mammoettanker, bezig als een muis, snoepend van het vervoerde graan. Maar wij aan de werf houden ons dan bezig met een inge nieuze schroefreparatie. Kracht Gevolgd door een even han dig opgezette reparatie van een schroefas van een ander schip. Om dan met beelden van verwrongen staal te la ten zien welke negatieve krachten optreden bij het ontploffen van een tanker en ook welke positieve krachten om er weer een "gloed nieuw" schip van te maken. Dat laatste duurt wel iets lan ger Maar schenkt daar door veel bevrediging. Hij legt ook een brokje sen timentaliteit in de film door het vertrek van dok I. Een brokje "gereedschap" is daarmede voor ons geschie denis geworden. Tegen het oude steekt meteen weer een stuk nieuw "gereed schap" af: een handige dok- lift. Klinisch Een scheepswerf zonder schroef- en aswerk is on denkbaar. De filmer laat dat nadrukkelijk zien. Dankbaar werk, vooral dankbaar ook voor de camera. Een soort klinische indruk maakt het deel van de "Hercules". Het kraanponton, dat wij verleng den en verbreedden. Een werk van "plakken" en "snij den", zo lijkt het tenminste. Want dat chirurgische valt in werkelijkheid wel anders uit, zeker zwaarder wat omvang en gewicht van de werkstuk ken betreft. Een heerlijk rokertje van Elly Vroeg aanwezig voor een goede plaats Een kopje koffie gaat er altijd wel in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 7