RSV op tentoonstelling in het verre Peking Bij de opening van de Technische Tentoonstelling te Peking van 20 november tot 2 december 1973 waren onder meer aanwezig minister Lubbers en de president van de Raad van Bestuur van RSV, de heer ir A. Stikkeralsmede de heer ir M. C. van Veen. Namens Wilton-Fijenoord was de heer H. L. D. Keetbaas naar het verre China gereisd om daar een lezing te houden over het ombouwen en verlengen van schepen. Namens de publiciteitsgroep ging Thomassen's heer J. B. van Aken uit de Steeg naar de expositie om op de tentoonstelling een oogje in het zeil te houden. Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik om zijn persoonlijke ervaringen op papier te zetten, die wij in een serie van drie artikelen in het WF-Nieuws zullen afdrukken. 7 het vliegveld Orly bij Parijs had ons de vermoeide das omgedaan en het zag er naar uit dat Rangoon ons ook nog de nodige vertraging zou brengen. Je weet van tevoren dat het een lange reis zal worden, die ons zou voeren langs de luchthavens van Athene, Cairo, Karachi en Rangoon, maar toch valt dat grote aan tal vlieguren weer tegen. Zondagmorgen, 4 november 1973 waren wij uit Amster dam vertrokken en nu was het al maandagavond met nog verschillende vlieguren voor de boeg. We waren blij dat de service en maaltijden van Air France aan boord, tot de beste behoorden. Een bijna volle maan schit terde op de lange lichtmeta len bakboordvleugel van de Boeing 707, vlucht AF 913, die nu weer rustig ronkend een noordoostelijke koers volgde naar het einddoel van onze reis, Peking, de hoofd stad van de Volksrepubliek China. Onder de glanzende machine trok, door de heldere maan verlicht, een landschap voor bij, dat doorkruist was met rivieren, met hier en daar een stad, dorp of commune aan de vele lichten te zien en natuurlijk ergens daar bene den ook de 3000 km lange Chinese muur, die in het nachtelijk duister niet te zien was. Doezelend in de vlieg- tuigstoel trokken de vele maanden van voorbereiding, verzet door de gezamenlijke R.S.V. publiciteitsmensen, aan mijn geest voorbij. Al in het voorjaar had de Raad van Bestuur van het R.S.V. con cern besloten deel te nemen aan de Nederlandse tech nische tentoonstelling, die van 20 november tot 3 de cember 1973 te Peking ge houden zou worden. Een juiste beslissing China is een groot en be langrijk marktgebied voor ve- Welk een diepzinnige rust Wie het China anno 1974 be zoekt, zal merken dat er veel j fascinerende dingen zijn en ook nogal wat kwesties, die ons westerlingen vreemd voorkomen. Dit traditionele China met zijn grootse artistieke erfenis, i| of de volksrepubliek China i met zijn culturele revolutie j| dat verre land biologeert je j ten volle. De luchthaven van Rangoon, j' hoofdstad van Birma, onze laatste vluchtstop vóór Pe king, was benauwd en warm geweest, zelfs om 10 uur 's avonds. Lopen over het platform was een onaange name gewaarwording. Het was alsof je over een heet luchtrooster liep. De kleffe hitte kroop langzaam je broekspijpen binnen. In de transitopassagiers ruim te waren behalve de 12 Chi nezen, die reeds vanaf Pa rijs onze medepassagiers wa ren geweest, weinig mensen aanwezig. Op hun vermoeide gezichten stond duidelijk te lezen dat ze naar huis ver langden. Lusteloos zaten ze op de houten banken. Ook wij, de heer ir. C. O. Weekhout van Thomassen Motorenfabriek b.v. (thans Thomassen Holland b.v.) en ikzelf, waren moe en gaar. We hadden eigenlijk al in Peking moeten zijn, maar de bijna 41/2 uur vertraging op Het Pekingse "centraal" station

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 9