m 11 heer Weekhout vroeg wat dat kon zijn: "Misschien Chinese jenever, weet jij veel", was zijn ant woord. Nu hadden wij nooit van Chinese jenever ge hoord, laat staan het ge proefd en het duurde dan ook niet lang of wij hadden de eerste slok Maotai binnen. Gedurende ons verblijf in China hebben wij deze Mao tai leren waarderen als een goed aperitiefje. Inmiddels werd het eten op gediend en had ik meteen een andere "zorg", want in plaats van het vertrouwde bestek ontdekte ik stokjes naast mijn bord. Voor mijn tafelgenoot was dit geen pro bleem, gezien zijn zakelijke contacten in Japan. Hij heeft mij de kunst vaardig aange leerd, al liep ik de eerste da gen niet bepaald met een volle maag rond, want oefe ning baart kunst. Het menu bestond uit ver schillende gangen die alle maal tegelijk werden opge diend. Een voorgerecht met stukjes koud varkensvlees, groene doorzichtige eieren, waarvan men mij vertelde dat ze jaren oud waren, maar die bijzon der lekker smaken, kippe- levertjes en -maagjes. De hoofdschotel bestond uit kool, ja, inderdaad die, waar over ik in de vorige afleve ring schreef, in een heerlijke saus, verder kippevlees ge rold in een kleine omelet met die aparte Chinese smaak, die niet te definiëren is, aan gevuld met witte rijst in Chi nese kommen, een kom soep met koolstukjes, wortelen en omelet. De maaltijd die wei nig vet bevatte werd besloten met blauwe Chinese druiven en grote mandarijnen. Nou, nou zult u zeggen, dat is nog al wat., en toch beste le- zers(essen) heb ik, en velen met mij, 's middags om vier uur zin in eten gehad. Een duidelijk licht verteerbaar menu a raison van 5,per persoon, terwijl je je be denkt, dat de prijzen in China tijdens buitenlandse tentoon stellingen met 50% worden opgetrokken. Al met al was één ding ze ker: dit was een ander Chi- Een charmante glimlach op zijn tijd nees eten dan' wij hier te lande in restaurants met na men als "Hongkong", "Chi na" voorgeschoteld krijgen en dat duidelijk aan de Euro pese smaak is aangepast. Tijdens deze eerste Chinese warme maaltijd heb ik me af gevraagd wat voor soort eten het personeel zou gebruiken. Daar kwam ik de volgende dag achter, toen ik een ver keerde deur binnenging en tot grote consternatie van het personeel in de eetzaal te rechtkwam, waar tientallen Chinese meisjes en jongens zich te goed deden aan heer lijk bereide groenten, kip, eend en rijst. Toen echter 10 dagen later ir Teng van de Kon. Mij "De Schelde" ons gezelschap kwam versterken en wij ge bruik konden maken van zijn kennis der Chinese taal, ja, toen kwam er nog beter voedsel op tafel en dat was personeelseten, maar daar over later. Na de maaltijd moest er wor den afgerekend en om onze boekhouding in orde te hou den vroegen wij het Chinese Met vaste blik de wereld inkijken dienstertje om een copie van de rekening. Zij begreep er niets van, doch met veel ge duld hebben wij het voor el kaar gekregen. Het Chinese geld Remnibi geheten, wat letterlijk ver taald "geld van het volk" be tekent, is verdeeld in Yans, afgekort Y en Jiaos, afgekort J. De koers van de Yuan is ongeveer een gulden veertig cent. Ook aan het omgaan met dit geld moesten we wennen, maar dat gaf niet veel moeilijkheden, behalve dan met de vele aluminium munten, Fen geheten, die je portemonnaie deden uitpui len, Toen wij halverwege de zaal waren naar de uitgang ont stond er een klein tumult, omdat ik per ongeluk enkele Chinese munten op tafel had laten liggen, die zeker niet als fooi waren bedoeld, Lachend werden deze terug- i gegeven. Een dergelijk voor- val heeft zich later nog eens voorgedaan, toen men de president van de Raad van Bestuur, de heer ir A. Stik ker, te veel had berekend. Door zijn veelvuldige contac-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13