Willy Wilton Fonds 13 De overstapbank met schoenenmolen voor de diverse aanvoerlei- dingen werden door middel van een speciaal hiervoor ge construeerde matrijs in één klap uitgestanst. 400 m' werkblad werd aan gebracht op stalen jukken. Er zijn drie verschillende soorten afdekkingen van de bladen, te weten: pyroceram- glas, polypropyleen en Hate- ma. Pyroceram is een glas soort, die vrijwel resistent is tegen alle chemicaliën. Poly propyleen is gebruikt voor bladen met spoelbakken en heeft ook een hoge resisten tie tegen chemicaliën. Hate- ma is een kunstleer soort en is gebruikt voor schrijfbla den. Als afdichting van de pyro ceram en polypropyleen bla den zijn roestvrij stalen fra mes en teflon gebruikt. Bo ven de tafels zijn roestvrij stalen opstanden aange bracht met kunststof bakjes voor het plaatsen van fles sen en verstelbare stangen, waaraan roermotoren wor den bevestigd. Onder de tafels zijn 129 kast jes in 5 verschillende typen aangebracht, onder andere kastjes met lichtdichte laden voor het opbergen van foto grafisch papier. Zuurkasten In totaal zijn 34 zuurkasten aangebracht, enkel, dubbel en zelfs eenmaal vierdubbel uitgevoerd. De benodigde appendages en pijpen tot aan het hoofd leidingsysteem zijn door ons aangebracht. Er bevinden zich geen vaste bladen in de zuurkasten, doch door de plaatwerkerij ontworpen en vervaardigde wagentjes waarop een blad afgedekt met pyroceram. De zij- en achterkant van het blad kunnen naar behoefte in- en uitgedraaid worden, teneinde meer of minder lucht door te laten. In de nabijheid van de zuur kasten staan ook de chemi- caliënkasten. Trillingarme sets Deze bestaan uit een beton nen "U", afgedekt met een betonnen plaat en wegen 300 kg per stuk. Om deze betonstukken te kunnen plaatsen zonder de vloerbe dekking te beschadigen is door de plaatwerkerij een speciaal wagentje bedacht. Ook is gemaakt en aange bracht het meubilair voor de glasblazerij etc., waaronder een kwikbak. Voor het werken in de labo ratoria is speciale kleding en schoeisel vereist. Voor het opbergen hiervan hebben we op de 1e verdieping een overstapbank, schoenenmo len en vier kapstokken ge maakt en aangebracht. Alle staal- en houtwerk is ge conserveerd met polyure- thaanlak, voor staal, in kleur, voor hout met blanke lak. Wegens verkoop oud materi aal in de maand februari '74 is t.g.v. het Willy Wilton Fonds per kas ontvangen: 2.531,70. Ontvangen van N.N. ten gun ste van het Willy Wilton Fonds: 5, Ontvangen van N.N. t.b.v. het Willy Wilton Fonds een be drag van 125, Zuurkast, vierdubbel uitgevoerd Service-strook met tapelementen en achterin een leidingstrook

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 15