BEDRIJFSSCHOOL IN VOL BEDRIJF! zaterdag 6 april UITNODIGING WILTON-FIJENOORD Tsg&g&P RSV RSV RSV RSV SO JAAR van 9 tot 12 uur staat Wilton-Fijenoord in het teken van de bedrijfsschool. Ouders, meisjes en jongens, die interesse heb benvoorde bedrijfsschool zijn van harte welkom om kennis te maken met deze unieke opleiding. WAT BELEEFT U OP 6 APRIL openbare lessen excursie film Hoe komt U naar Wilton-Fijenoord? VOETGANGERS 50 jaar Bedrijfsschool-onderwijs, de moeite waard dit verder te vertellen! Bent U 6 april verhinderd? Woon b.v. een les machinebankwerken, plaatwerken, pijpenbewerken enz. bij. Maak kennis mei "het voorbereidend leerjaar". Kortom, volg eens de inte ressante lessen en overtuig Uvan het degelijkeonderwijs datwordtgegeven. Met de opstapwagen maakt U een rondgang over het bedrijf, waar machtige zeeschepen in reparatie liggen ot in aanbouw zijn. Bekijk het grootste W.F.-dok "8" voor schepen tot 160.000 ton! U kunt tussen 9 en 12 uur even verademen bij de doorlopende vertoning van het "Bedrijfsjournaal 1973"; duur 30 minuten, met o.m. beelden van grote scheepsreparaties. Inschrijving van leerlingen: kan dezelfde dag bij de administratie geschieden. Toelatingseisen bedrijfsschool. Tweejarige opleidingen Diploma L T S Driejarige opleidin gen Getuigschrift L A V O L.E.A O of enfcele jaren M A V O De nieuwe leerlingen moeten op 1 september tenminste 15 jaar oud zijn. concert Jeugdorkest van de Harmonie o.l.v. dirigent Wim Vos Om 11.30 uur zal in de Bedrijfsschool een populair concert worden gegeven voorde belangstellenden aan de openbare lessen. Londense Dubbeldekker zal ingezet worden om met de W.F.-opstapwagens de excursie over het be drijf te verzorgen. In de kantine Kop Haven zuilen doorlopende films over Engeland worden vertoond. rugby-wedstrijd Om de Britse sfeer nog meer te onderstrepen is er een rugbymatch tussen twee teams uit Delft en Amsterdam. Aanvang 12.15 uur. Duur 2 maal 30 mi nuten. Deze wedstrijd zal worden opgeluisterd door het optreden van een Doedelzak-band. tentoonstelling "De Britse Week" met allerlei toeristische informatie, literatuur, postzegels, industrie, de in troductie van British Leyland's nieuwste auto, de 'Allegro" en de kans om één van de 2 hoofdprijzen te winnen, t.w. "Een weekend in Londen" beschik baar gesteld door de Mij. Zeeland. SPECIALE BUSSEN vervoeren U gratis vanaf parkeer plaats Broersvest, Schiedam. Na 9 uar vertrekt ieder kwartier een bus! kunnen binnenkomen via de poort bij het benzinestation op de Vlaardingerdijk. FIETSERS en AUTO'S Ingang Admiraal de Ruyter- straat 14, te bereiken via Burg. Knappertlaan. Ruime auto- en fietsparkeergelegenheid. Neem dan telefonisch contact met ons op, telefoon 2692 00 toestel 3491 en wij geven U gaarne alle inlichtingen. Wilton-Fijenoord, Adm. de Ruyterstraat 14, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 22