WILTON FIJENOORD NIEUWS Inhoud 1 Tillie Lykes in dok 8/Huid- 12 Tewaterlating "British Patience"/ schade aan "Konkar Resolute" Personalia Laboratoriumwerk voor Nucliden Centrum van Vrije 2 "Nephele" met aanvaringsschade Universiteit Krukas vervangen van "Pantazis Caias"/Model van bovendeel van 13 Willy Wilton Fonds de "Spar" Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; A. van Dijk; A. Heiwig; drs R. A. Kollewijn S. J. Loos; J. Noordewier; P. Ooms M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell M. van Vliet (eindredacteur). Foto van de maand: Het knooppunt, dat WF heeft gebouw voor een poot van een boor/exploitatie eiland (jacket) voor het "Brentfield" (zie pagina 8) Personeelsorgaan van de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. 3 Jubilea 5 Langste as op bank 6 Jubilarissen van de maand 8 Knooppunt voor booreiland naar Schotland vertrokken Gasturbine fundaties in bewerking Dankbe tuigingen 9 Nieuws van de partners 14 G. Spaans verhaalt met zijn ploeg schepen bij de vleet Doorlichten Punt 1veiligheid 15 Vorming en opleiding 16 Wij en het milieu 18 Vereniging WF 19 In memoriam et overnemen van artikelen, foto's of Kopij volgend nummer: de kopij voor gegevens uit dit personeelsorgaan is het aprilnummer dient vóór 10 april in met toegestaan, tenzij met duidelijke het bezit van de eindredacteur te zijn. bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 2