Krukas vervangen van "Pantazis Caias,, Model van bovendeel van de «Spar» "Nephele" met aanvaringsschade 2 Het Griekse vrachtschip "Ne phele" (16.520 dwt) bracht een bezoek aan onze werf voor het herstellen van een bakschade. Op één van de foto's ligt het beschadigde deel al op de kade. Onlangs kreeg WF de op dracht om van het m.s. "Pan tazis Caias" (ca. 14.000 dwt) de krukas van de hoofdma chine te vervangen. Het schip behoort toe aan de rederij Shipping Pro duce uit Londen. De "Mammoet" ingezet bij de "Pantazis Caias" De foto toont het model van het bovendeel van de "Spar" met het helicopterdek en de accommodatie, die de IHC Gusto o.a. bouwt. Bij WF is in aanbouw het ge deelte onder het eerste bui ten-bordes (werkbordes). Het door ons te bouwen deel is niet helemaal in model ge bracht, want in werkelijkheid komt eronder dit in beeld ge brachte deel nog een tank van ca. 80 meter hoog. is caias ,m»CUSTA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4