4 door de zeer goede vakmen sen gedaan. Uw betrouw baarheid en vakkennis zijn dan ook bekend". Wereldnaam Een smid-ijzerwerker zag ook zijn hele loopbaan uitge tekend. "U heeft door uw werk bewezen een veelzijdig iemand te zijn met veel ge voel voor het reparatiewerk, zo van: het werk wan van daag moet gisteren klaar. Daar heeft deze afdeling zich een wereldnaam mee weten te veroveren, met die instel ling". Een pijpfitter behoorde ook tot de mannen van het eer ste uur. "Pijpspiralen zijn uw specialiteit. U had ook te ma ken met het beproeven van de Doxfordmotoren, gewel dig werk. Wij zijn trots op mensen zoals u". De heer Van der Vorm had ook aandacht voor de Be- drijfsschool in zijn toespraak tot een projectbaas. "Men sen van de Bedrijfsschool brengen het hier vaak ver. In uw vak is veel veranderd, maar het verwonderlijke is, dat men tegenwoordig toch weer naar de vroegere aan pak is gegaan, omdat die toch meer voldeed. Verder geeft u leiding aan 30 tot 40 mensen: een moeilijke taak". Een bankwerker werd gepre zen om zijn vakkennis. "U heeft in heel wat afdelingen Bloemen voor mevrouw Goudswaard uw licht opgestoken. Vooral het inrichten van machine kamers ligt u goed. Dat komt mede door uw rustige en ge degen aanpak". Nagelheeter Een assistent-projectbaas was nog nagelheter (toen nog met twee ee's) geweest. "In een dergelijke groep heerste een enorme discipli ne. Net als bij de studenten werd je er ontgroend. U heeft zich uiteindelijk weten te ont wikkelen tot wat u nu bent. U gaat door uw rustig optre den goed met mensen om". Zich richtend tot een bank werker, merkte de heer Van der Vorm op: "U heeft zich weten op te werken tot één van onze betere bankwer kers. U draagt graag uw vak manschap uit en brengt dit over op jongere mensen, waar u veel van verdragen kunt. Hulde". Een andere bankwerker werd aan het verleden herinnerd. "U heeft baas Polet nog ge kend.. Die kon er achter heen zitten., geweldig! Wat een doordouwer. Ik zie hem nog voor me. U werkt in een reuze tempo. Dat krijg je met zo'n goed voorbeeld!" Een pijpfitter/schetser kreeg te horen, dat omscholing nog zo gek niet is. "U werd in zes weken omgeschoold en kreeg al snel zelfstandig werk. Het hoger ontwikkelde vakmanschap stelt u nu in staat ingewikkelde schetsen te maken". Een pijpfitter werd geroemd om zijn eigenschap altijd recht door zee te gaan. "U heeft Delftshaven nog ge kend. Maar waar u door op valt is, dat u een man bent, die altijd een oplossing voor handen heeft. U spaart bui tenlandse postzegels. Hier, ik heb er een paar voor u meegenomen". Veilig Een projectbaas bankwerker had een zwervend bestaan geleid. "U ging van de ene Het overhandigen van de gebruikelijke geschenken onder couvert Een persoonlijk woord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 6