«Messiniaki Armonia» voor ketelreparatie aan de werf Ketelreparatie aan «Spartan Lady» Tijdens de ketelreparatie aan m.t. "Spartan Lady" (20.000 dwt) stuitte men op deze niet alledaags gevormde vuur- gang in de ketel. De vervor ming van de oorspronkelijk cirkel-vormige vuurgang trad vermoedelijk op door droog- stoking. Een boeiend beeld: bedrij vigheid in de sector scheeps- reparatie met de gevulde dokken 4 en 5 en pal naast dok 4 nog net het nieuwe sleep/transportschip de "Fijenoord" zichtbaar. Op de voorgrond ligt de "Messiniaki Armonia" (35.000 dwt) van de Ethiopean Ship ping Lines. Deze motor-tan ker bracht een bezoek aan WF voor het ondergaan van o.a. een ketelreparatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 11