hü NO /IbLhIV ELINGE rICIELEME DEDELINGÉ NOFFIC EL -MFHR IN( Scheepsbouwloods en lasloods worden aan elkaar gekoppeld 8§V ÉL' lmp 13 I hi»' rrollW Officiële mededelingen '1 lift Mini KM Mts iheld** over ook de ambassadeur zijn lof uitsprak. Naast een geslaagde RSV- cocktailparty op 5 juni was er op 7 juni in de Marineclub te Piraeus 's middags een bij eenkomst voor stafleden en Gezicht op een deel van de RSV-stand mentatie, electronica, pneu- bo Blower Service en Wil- matiek en hydrauliek), .Delta doek Service geïntegreerd. Engineering (belangen in Volgens de organisatoren en Griekenland op het gebied de bezoekers legde RSV veel van de waterzuivering), Tur- eer in met deze stand, waar- technici van de rederijen, tij dens welke de RSV kleuren film werd vertoond. Dat na vertoning spontaan een lang durig applaus opklonk zegt verder genoeg over de waar dering van de aanwezigen. Opdracht pijpenlegger geannuleerd De BOS-Company heeft be sloten tot annulering van de aan RSV in opdracht gege ven grote pijpenlegger. Dit ten gevolge van de verschui vingen in de programma's voor het leggen van pijpen in de Noordzee. Hoewel dit voor de RSV-be- drijven een teleurstellende beslissing betekent, zijn de vooruitzichten voor het tijdig contracteren van vervangen- gende opdrachten gunstig. Inmiddels is een begin ge maakt met de verlenging van de Lasloods in de richting van de Scheepsbouwloods. Het op te trekken nieuwe ge deelte gaat beide loodsen verbinden, d.w.z. de A-hal van de laatstgenoemde met de Lasloods. Van deze loods en van de A- hal gaat men de kopgevels slopen; er ontstaat één ruimte. Het oppervlak van de las- vloer van de Lasloods wordt op die manier met een derde vergroot. Voorts zal een be tere doorstroming van mate riaal plaatsvinden, omdat de kraanbaan van de 40-tons kraan uit de lasloods wordt doorgetrokken en daarmede de kraanbaan van de 10-tons kraan uit de Scheepsbouw loods gedeeltelijk gaat over lappen. De laatste kraan reikte al buiten de Scheepsbouwloods tot aan de Lasloods, maar wordt ten dele ingekort. Voordelen Een bijkomend winstpunt is, dat men hierdoor niet meer met onderdelen uit de Scheepsbouwloods hoeft rond te rijden om deze in de Lasloods af te leveren. Ge noemde kranen nemen nu dit werk over. Een ander voor deel is, dat er tochtgaten gaan verdwijnen, wat vooral in de winter een aangenaam effect heeft voor degenen, die op betrokken lasvloeren werkzaam zijn. Het gedeelte, dat tussen bei de loodsen wordt opgetrok ken, komt te rusten op een honderdtal palen van 25 me ter lengte. Het gedeelte heeft een lengte van ongeveer 43 meter, een breedte van 31 meter en een hoogte van 23 meter. De wand- en dakcon structie zullen uit modern materiaal bestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 15