a W ftUI"Jll(MMU 1 1 fcV.D LAND ONsmprc iboseiN aouw. 36% VT^s BEVOLKING QgQEIT {0% dUR I8cd\ 1,42 I9üd .82 I950 ,5o I970 ,34 2ooo J8 W!!!!':iv:v,,,v T üiSHÜJïïSi'ï'PW'! 1 ?/3 v.o lltl' 17 hectaren PER GftA S. LAND V/OEiTbt< LAND Bossen- IN GEBRUIK AUSTRALIA NOORD. LMERUfflT- T L MINDER BOOWLAh *HE(rAR /PER PBRioOH 1. We kunnen maar 2% van ons aardoppervlak als bouw land benutten Het aardoppervlak bestaat voor 78% uit water of land dat met ijs is bedekt. Ongerepte bossen bedekken een derde van het landop pervlak, bouwland minder dan 10%. ZUIDAMERIKA EUROPA NASSE. OOSTEN CENTIÏAAL.AMKIM AFRIKA AZIË CALORIEËN PER HOOFD PER DLfi 'I.OOO 2,000 3 C00 CAL. !|!ip!',ii|l';.M.!-.'|i|i!i.'i|i!i!i!iWWBBWi 1 r 1 1 1 "'.'Ij' i 1 i i |j: Il!,,l"n" l!0 1 11111111111111 '1 I I 11 1 1 i V.'ll* 1 1 1 1 1 11 11 V, ilijljlj WERELD I BEVOLKING |IS ONDERVOED DIERLIJKE EIWITTEN 2. Bouwland per persoon neemt snel af Voedselproduktie kan de snel stijgende bevolking, die zich in de laatste twee eeuwen tweemaal heeft verdubbeld, niet bijhouden. O SRMN .«TMfeBL H? ANDERE BIETEN SUIKBB ftftQNNiN 2,800 CALORIEËN VOLLOirNDE VOOR DAGELIJKSE BEHOEFTE 3. Voedsel en mensen zijn niet gelijkmatig verdeeld. Zowel in kwaliteit als kwantiteit, is bouwland zeer onge lijkmatig over de aarde verdeeld, b.v. 65 van Denemarken en maar 11 van China is geschikt voor bouwland. De Verenigde Staten heeft goed, terwijl Libië slecht bouwland bezit. DE GROENE REVOLUTIE MEXICO HEEFT ZIJN VOEDSELPRODUCTIE VERDUBBELD INDIA'S GRAAN- PRODUCTIE is in 5 jaar met 88°/o gestegen 4. Zijn er nog andere oplossingen? Voortdurend hoopt men dat iemand, zwaaiend met een toverstaf, het voed selprobleem zal oplossen. Er worden vorderingen gemaakt, maar op dit soort oplossingen moet men toch niet rekenen. FILIPPIJNSE RIJSTVELDEN geven het dubbele en drievoudige 5. De opbrengst van het bouwland ver groten Een directe verbetering zou zijn meer voedsel op het huidige bouwland laten groeien. De groene revolutie in Azië en Mexico bracht grotere oogsten dan voor mogelijk werd gehouden. 6. Tegenstrijdigheden en prioriteiten. Als men onverpoosd probeert meer voedsel te produceren om hongersnood te vermijden, brengt men ook zijn pla neet in gevaar. Deze schijnbare tegen strijdigheid is geen kwestie van goed of slecht, maar een kwestie van voor keur. Die stijgende voedselproduktie vraagt: intensieve akkerbouw maar geeft verlies van wildstand pesticides maar is schadelijk voor mens en dier kunstmest maar geeft watervervuiling irrigatie maar geeft alkalische bodem omhakken van bossen maar geeft bodemerosie (verzuring) geiten (armeiui's koeien) maar geeft kaalgevreten land en erosie Zij brengen dus schade aan het milieu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19