In memoriam Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 18 31-12-1973 C. Ducaneaux 73 jaar meubelmaker (oud-werknemer) ca. 32 dienstjaren 8- 5-1974 W. J. Skularikis 63 jaar kraanrijder (oud-werknemer) ca. 33 dienstjaren 12- 5-1974 I. Boender 47 jaar el. lasser ca. 19 dienstjaren In de leeftijd van 47 jaar is op zondag 12 mei jl. de heer I. Boender overleden. Hij was ongeveer 19 jaar als electrisch lasser werkzaam bij onze onderneming. In deze periode heeft hij zich doen kennen als een goede kracht, die altijd bereid was te helpen, waar nodig was. Ook in zijn vrije tijd hield de heer Boender zich actief bezig als jeugd leider van het zaterdagmiddagvoetbal. 12- 5-1974 H. de Geus 71 jaar harder (oud-werknemer) ca. 18 dienstjaren 19- 5-1974 P. A. van Veen 71 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 17 dienstjaren 22- 5-1974 H. Cranenbroek 82 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 43 dienstjaren 23- 5-1974 J. D. Lens 63 jaar kraanrijder (oud-werknemer) ca. 28 dienstjaren 25- 5-1974 J. Scheulderman 61 jaar smid (oud-werknemer) ca. 42 dienstjaren 26- 5-1974 H. J. v. d. Dungen 80 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 25 dienstjaren 30- 5-1974 H. van der Mijn 75 jaar schilder (oud-werknemer) ca. 16 dienstjaren 3- 6-1974 G. H. Huiskens 57 jaar afd.baas Fitters-Montage ca. 36 dienstjaren Hij bereikte de leeftijd van 57 jaar. De heer Huiskens had circa 36 dienstjaren bij onze onderneming. Hij was als baas werkzaam in de afd. Fitters Nieuwbouw Montage. Hij was een goed vakman, die met grote nauw gezetheid zijn taak verrichtte. Mede daardoor is hij vele jaren werkzaam ge weest op Marineschepen, waar hij zeer gezien was. Ook de jongeren hadden zijn speciale aandacht, waardoor hij eveneens door deze groep bijzonder gewaardeerd werd. De heer Huiskens heeft zijn vakman schap grotendeels verkregen door zelf studie. Zijn opgewekte karakter en gro te behulpzaamheid maakten hem zeer gezien bij een ieder. 9- 6-1974 J. C. van Dongen 58 jaar projectbaas Lasafdeling Buitenmontage (oud-werknemer) ca. 35 dienstjaren Na een langdurig ziekbed is op 3 juni jl. de heer G. H. Huiskens overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 20