WILTON FIJENOORD NIEUWS Personeelsorgaan van de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; A. van Dijk; A. Heiwig; drs R. A. Kollewijn; S. J. Loos; J. Noordewier; P. Ooms; M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell; M. van Vliet, eindredacteur. Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. Foto van de maand: Een speelse plaat met als een spinne- web vervlochten een groot aantal scheepstrossen. Een veel voorkomend gezicht op een scheepswerf, die boven dien altijd weer een internationale sfeer ademt. Hier het vrachtschip "Calbe" (19.000 dwt) uit Oost-Duitsland aan de kade voor een onderhoudsbeurt. Inhoud -| Vorming en opleiding: 13 Scheepsbouwloods en lasloods 50 jaar Bedrijfsschool worden aan elkaar gekoppeld/ Officiële mededelingen 4 Uit het jaarverslag van RSV: de RSV-groep in 1973 14 Oud-bazen brachten bezoek aan WF 8 Nieuwe methode repareren van cilinderdeksels afd. Reparatie 15 Punt 1veiligheid 9 Ketelreparatie aan "Spartan Lady"/ 16 Wij en het milieu - Land "Messiniaki Armonia" voor ketel- reparatie aan de werf .0 icpaiaicc 18 |n memoriam 10 Drie schepen van één rederij gelijktijdig aan de werf 19 Personal,a W,lly W,lton-Fonds Dankbetuigingen 11 "Spar" bijna klaar w 20 Vereniging WF 12 Nieuws van de partners Het gecombineerde juli/augustusnum mer van het WF-Nieuws zal in augustus verschijnen. Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist. Kopij volgend nummer: de kopij voor het juli/augustusnummer dient vóór 10 juli in het bezit van de eindredacteur te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 2