"Percentage blijvers bepaalt mede mentaliteit in 't bedrijf' Vorming en opleiding 1 Felicitaties voor het "comité" van ontvangst Een hartelijke handdruk Ir B. Wilton bij 50 jaar Bedrijfsschool "Ik weet zeker, dat de nu op onze school heersende men taliteit net zo jong, geestelijk net zo pril is als 50 jaar ge leden. En zo'n mentaliteit ge- stoeld op een hechte team geest is een enorm belang- rijke zaak". Het lid der Directie, de heer ir B. Wilton, stak de leerlin- gen van de Bedrijfsschool in de kantine van hun "eigen" domein op vrijdagmorgen 14 juni jl. een riem onder het hart. Hij deed dat tijdens de officiële opening van de fes tiviteiten rond het gouden jubileum van de school, i Hij oordeelde in zijn toe spraak, dat de school een j geweldige ontwikkeling had doorgemaakt. "In die 50 ja- i ren is echter van zeer groot i belang geweest: het doorge- ven van de mentaliteit op de i school. Door zowel de leer- i krachten als de leerlingen, li Bovendien heeft het voor het latere leven veel waarde in i' de jeugd samen iets te heb- ben gepresteerd of geleerd. Dat jullie dat nu doen, heeft i daarom zo veel betekenis, ij omdat jullie de mensen van morgen zijn. En met jullie, met zo'n grote groep moeten I wij gezamenlijk de maat schappij leefbaar maken". 20 procent Dat men de aantallen van de bedrijfsschool afkomstige medewerkers niet dient te onderschatten, benadrukte de heer Wilton ook. "Op onze WF-bevolking is dat 20 pro cent. Niet iedereen loopt De receptie werd druk bezocht Spannend moment aan het volleybalnet Toespraak van de heer Wilton tijdens de leerlingendag Touwtrekken: een reuze vermaak Tweede prijs voor het lerarenteam Een aandachtig gehoor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3