Pop 3 is verheugend te vermelden, dat er zo veel oud-leerlingen op ons bedrijf gebleven zijn om hun dagtaak te vervul len". Deze dag werd ook een blik in de toekomst geworpen. Met "ingeleende" leerlingen van de Schiedamse Huis houd-en Industrieschool (op leiding Kinderverzorging en Opvoeding) werd aangege ven hoe de bedrijfsschool er in 1980 uit zal zien. Dan zul len er tussen de jongens ook meisjes werkzaam zijn. Voor uitlopend daarop stonden nu 20 meisjes te schilderen, te monteren, te hameren enz. Ludiek in het geheel was la ter de enorme grote pop met vuurwerk eronder, dat ook werkelijk werd aangestoken, om knallend te ontploffen. Een vrolijke toestand met vuurpijlen, rotjes en noem maar op. Daarnaast viel de koffiemaal tijd bijzonder in de smaak, maar evenzozeer de rondrit over de werf, waarvan vooral de veraf wonende oud-leer lingen bijzonder genoten. Want zij waren tenslotte toch uit alle uithoeken van Neder land getogen om dit grootse feest mee te maken. Zij kre gen mede een indruk van het huidige leven op de WF-werf door de vertoning van ons jongste bedrijfsjournaal. Met deze dag was een einde gekomen aan een reeks van aller-plezierigste evenemen ten in verband met dit gou den jubileum, dat vrijwel als een unicum in Nederland kan worden beschouwd. En daar is iedereen bij WF wel een beetje trots op. De wat oudere oud-leerlingen In 1980 meisjes in de Bedrijfsschool? En dat lukt ook best De koffiemaaltijd smaakte uitstekend Ook vrouwen kunnen sleutelen De pop met "50 jaar" op de hoed wordt aangedragen De Bedrijfsschool startte in 1924. In 1928 het eerste diploma. Hier de trotse bezitter: Leendert Koudstaal De "50-jarige" pop gaat in het vuurwerk op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 5