«Ross Isle» had aanvaringsschade Verlenging Lasloods 8 Er zijn heel wat voorberei dende werkzaamheden nodig in verband met de verlenging van de Lasloods in de rich ting van de Scheepsbouw- ioods. Het nieuw te bouwen gedeelte gaat beide loodsen verbinden. Hierover schreven wij reeds in het vorige num mer van het WF-Nieuws. De foto geeft een indruk van de sloop- en graafwerkzaamhe den. Overzicht "locatie" tussen Lasloods en Scheepsbouwloods De bulkcarrier "Ross Isle" (110.142 dwt) uit Noorwegen kwam naar onze werf voor de reparatie van een huidscha- de, ontstaan aan het voor schip tijdens een aanvaring. rw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 10