Nieuwe stelplaat al in gebruik RSV deed mee aan de Petrotech-tentoonstelling 10 Nieuws van de partners De nieuwe stelplaat Het nieuwe beeldmerk van RSV in top in de kleuren zwart en oranje (driehoekje) De nieuwe stelplaat naast de grote helling en tegen de af- bouwkade op gelijke hoogte met het kadedek is gereed. Op deze stelvloer kunnen worden vervaardigd diverse staalconstructies, secties, dekhuizen, offshore-materiaal enz. In het april-nummer van het WF-Nieuws publiceerden wij een uitvoeriger artikel over betrokken werkzaamhe den, alsmede het doel van de nieuwe betonnen vloer. Van 28 mei tot 31 mei jl. vond in de Amsterdamse Rai plaats de Petrotech-expositie, waaraan RSV deelnam met een ruime, 120 m2 grote stand, opgebouwd uit "scha kels". Behalve de dia-presentatie, RSV-film, dia's, foto's, model len, gereed-product enz. werd hier het nieuwe RSV- beeldmerk vertoond, zoals dat ook gebeurde op de Po- sidonia- tentoonstelling, waarover wij in het vorige nummer van het WF-Nieuws schreven. De klemtoon lag bij deze ten toonstelling - zoals de naam al zegt - op de petrochemi sche industrie, waaronder ook wordt verstaan de win ning, het transport en de ver werking van o.a. olie-produc ten. Vandaar de "slogan" op de RSV-stand, die luidde: "..from platform to plant.." (van booreiland naar raffina derij/fabriek). De stand ge noot een goede belangstel ling. Onder de talloze RSV-activiteiten vallen naast Scheepsbouw en Scheepsreparatie ook andere activiteiten, zoals de chemische en petrochemische industrie en alles wat erbij hoort

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 12