20O/° *2 40° 4l% 33% i970 MAAL ZO 15 F.TEEKIKOOI AARPfiAS WATER KRACHT CENTftALE- AARDOLIE i£?n- FFNKOOL AARDOLIE ENEIgSIE WAT F r?k DAfMT" rEMTRAlF^ lAAPIVSAfS 2% Werelds energiebronnen Olie zal nog vele jaren nummer één blijven Steenkool verliest terrein, maar met vijf miljoen ton achter de hand is zij goed voor tussentijdse inzetKernenergie, het meest toekomstbelovend, komt maar langzaam tot ontwik keling. Dus fossiele brandstof een niet terugwinbare hulpbron en de grootste luchtvervuiler zal de komende tientallen jaren energie moeten leveren aan de wereld. WERELD ENERGIE- VERBRUIK in tonnen steenkool equivalent 6 MILJARD TON V.D .WfcgElOEfeVQUE 33% v.t»/AARDOLIE 18GO /5 MILJARD TON l&VST EEN KOOL Energiegebruik schiet pijlsnel omhoog Het wereldenergieverbruik is 30 maal zo hoog als een eeuw geleden. De expansie is ongelijk: een Noord-Ameri kaan gebruikt driemaal zoveel energie als een West-Euro peaan; 30 maal zoveel als een Aziaat of Afrikaan. brandstof. We moeten fossiele brand stoffen verstandig opgebruiken en het onderzoek opvoeren. Levensstandaard nauw verwant aan het energieverbruik. Maar om het energieverbruik op te voe ren tot het peil van de U.S.A. heeft de wereld nodig 300% meer steenkool, 500% meer aardolie en 1100% meer aardgas. Duizendsten van procenten: Lithium, Lood en Thorium. Tienduizendsten van procenten: Tin, Uranium, Arsenicum en Argon. Honderdduizendsten van procenten: Antimoon. Miljoensten van procenten: Kwik, Pla tina en Zilver. Tienmiljoensten van procenten: Helium en Goud. Wereldmetaalvoorraad goed voor nu De wereldvoorraad van de meeste me talen is nog voldoende. Mogelijke te korten binnenkort te verwachten en wel: koper, zilver, chroom. Maarom te komen tot het Amerikaanse levenspeil voor de gehele wereldbevolking van 3,7 miljard mensen, zal veel meer metaal nodig zijn dan jaarlijks wordt gedolven. Lange termijn planning De beste lange-termijn gok is de atoom- Lithosfeersamenstelling (gewichtspro- centen) Zuurstof 46,6 Silicium 27,7 Aluminium 8,0% IJzer 5,0% Calcium 3,6% Natrium 2,8 Kalium 2,6% Magnesium 2,1 en verder: Tienden van procenten: Titaan, Chloor, Waterstof en Phosphor. Honderdsten van procenten: Koolstof, Mangaan, Zwavel, Barium, Stronti um, Chroom, Stikstof, Vanadium, Nik kel, Zink en Koper. Met z'n allen de zon tegemoet. MAAL ZO VEEL ÜZE.E Pc Ft Fe Fr Fe Fe F® F Fe Fe Fe Ft F. Fe MAAL f4fejMAAL 2o VEEL ZIN F/kir0 ^n^n20Zn 2, Om de wereldbevolking van 3,7 mil jard mensen te brengen op de levensstandaard van Amerika is nodig: ZO VEEL KOPEfc O® Cy Cy Cy Cy Cy Cy Oy Gu Gy Oo Cu Go Cu MAAL zo veel Lood Pb Pb Pb Py pbn.pbpbpb Zr» 7 Sn Sn Sr» Sn Sh Sn S» n Sn Sn Sr» Sn Sn Sr» Sn Sn VEEL TIN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 17