memoriam Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 12-5-1974 J. C. W. Donker 77 jaar bedrijfsarts (oud-werknemer) ca. 18 dienstjaren 27-5-1974 B. M. Schoenmakers 68 jaar el. monteur (oud-werknemer) ca. 16 dienstjaren 1-6-1974 J. van der Ster 68 jaar fitter (oud-werknemer) ca. 29 dienstjaren 12-6-1974 W. Koogje 79 jaar kraanrijder (oud-werknemer) ca. 24 dienstjaren 22-6-1974 K. Hamelink 64 jaar lichtdrukker ca. 28 dienstjaren Na een langdurig ziekbed overleed op 22 juni jl. in de leeftijd van 64 jaar de heer K. Hamelink, die werkzaam was op de fotokopieëer-afdeling van de Or dercentrale. De heer Hamelink was ruim 28 jaar bij ons bedrijf in dienst. In 1946 begon hij bij de afdeling Houten Scheepsmakers. In 1963 werd hij echter toegevoegd aan de Ordercentrale als beambte. Daarvóór maakte hij ook geruime tijd deel uit van onze Ondernemingsraad. De heer Hamelink had een opgewekt karakter, was hulpvaardig en bezat een nimmer aflatende plichtsbetrachting. Mede door zijn doorzettingsvermogen werd hij gezien als een zeer positief lid van de WF-werkgemeenschap. 23-6-1974 S. Pattenier 70 jaar beambte Magazijn dienst (oud-werknemer) ca. 42 dienstjaren 27-6-1974 A. Vermeulen 69 jaar hakker (oud-werknemer) ca. 44 dienstjaren 3-7-1974 J. Stehouwer 84 jaar ijzerwerker (oud-werknemer) ca.14 dienstjaren 10-7-1974 G. Gerritsen 73 jaar onderbaas (oud-werknemer) ca. 24 dienstjaren 17-7-1974 F. Vermeulen 71 jaar calculator (oud-werknemer) ca. 43 dienstjaren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19