20 didaten zich voor dit examen proberen te kwalificeren, maar ook dat het het sluit stuk betekent van een oplei ding die twee of drie jaren in beslag neemt. Hieronder zult u aantreffen de kandida ten met hun leraren of in structeurs. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden aan het ein6 van september of begin ok tober a.s. Een diploma dat direct na twee dagen examen doen wordt uitgereikt, is het Be- metel Meetdiploma. Eind juni werden 19 tweede jaars leer lingen geëxamineerd d.m.v. een schriftelijk tentamen dat 3 uren in beslag nam om daarna nog eens ettelijke uren praktisch aan de tand gevoeld te worden aan de verschillende meetinstrumen ten. Het was erg plezierig dat 17 jongelui voor dit examen slaagden met voldoende tot uitstekende cijfers. Helaas zullen 2 leerlingen het volgend jaar weer mogen proberen. De machine bankwerkers o.l.v. de heer Meijer (links) en de heer Hoos (rechts) De booglassers o.l.v. de heer Roos De machinale bewerkers o.l.v. de heer Van den Water De scheepsbeschieters o.l.v. de heer Kegel De pijpenbewerkers met de heren Torenvliet en Van der Tuijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 22