WILTON FIJENOORD NIEUWS Inhoud Personeelsorgaan van de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Het gecombineerde juli/augustusnum mer van het WF-Nieuws zal in augustus verschijnen. Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; A. van Dijk; A. Helwig; drs R. A. Kollewijn; S. J. Loos; J. Noordewier; P. Ooms; M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell; M. van Vliet, eindredacteur. Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. 1 Jubilea 5 Jubilarissen van de maand 6 Officiële mededelingen Extra grote prijs voor het beste idee 7 Reparatie krukas "Stolt Tiger" 8 "Ross Isle" had aanvaringsschade/ Verlenging Lasloods 9 "Spar" op Brentfield 10 Nieuwe stelplaat al in gebruik/ Nieuws van de partners Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist. Foto van de maand: Een sfeervol werfbeeld met op de voor grond de bulb-neus en nog zichtbaar het gat voor de boegschroef van een schip in ons drijvend reparatie-dok No. 4. 11 Punt 1veiligheid Wilton-Fijenoord uit de lucht gezien 14 Wij en ons milieu! 16 Afkoopregeling Rentekaarten Willy Wilton Fonds Personalia Dankbetuigingen 17 In memoriam 18 Personeelsbeoordeling 19 Zomertijd - Examentijd 22 Veiligheidscompetitie Bedrijfs- school 23 Vereniging WF Kopij volgend nummer: de kopij voor het septembernummer dient vóór 10 september in het bezit van de eind redacteur te zijn. 3 Afscheid van burgemeester Roelfsema

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 2