Dubbele huid voor „Gabriella" «Spar» schiet nu snel op 9 Het vrachtschip "Gabriella" (2.600 dwt) uit de Nederland se Antillen lag enige tijd ge leden in dok II in verband met het aanbrengen van een dubbele huid. Dit ter verkrij ging van een betere stabili teit. De "Spar" begint in het bouwdok waar het WF-ge- deelte wordt gebouwd goed op te schieten. De foto toont duidelijk, dat zowel het pompkamergedeelte als de opslagtank hun voltooiing naderen. Binnenkort zal kop peling van beide gedeelten plaatsvinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 11