"Elwood Mead" vertrok als "Good Leader" Grote secties op de stelplaat Roerhoorn op wagen 11 Onlangs vertrok de zwaar beschadigde bulkcarrier "El wood Mead" (127.400 dwt) onder de nieuwe naam "Good Leader" van onze werf naar Griekenland. Daarmee is een bekend ge zicht bij WF verdwenen, want het schip, dat zoals be kend een groot aantal maanden geleden een enor- De naast de grote helling ge legen nieuwe stelplaat is reeds in gebruik. Dat schre ven wij in het vorige nummer van het WF-Nieuws. Het is bekend, dat op de stelvloer zeer grote secties kunnen worden samengesteld voor de scheepsbouw-, offshore- en andere aanverwante acti viteiten. De foto geeft een in druk van het samenstellen van een scheepssectie. me schade opliep, lag ge ruime tijd bij ons aan de werf. Wij verrichtten onder meer een inspectiedokking. Na onderhandelingen tussen diverse maatschappijen en instanties ging het schip ten slotte over in de handen van de nieuwe eigenaar, de Good Faith Shipping Co. uit Grie kenland. Een dagelijks werfbeeld. Eén van onze trekkers met een sectie op weg naar een hel ling, het bouwdok of de stel vloer. Hier het vervoer van een roerhoorn: deel voor een achterschip bij NDSM in aan bouw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13