WF bij nacht Afscheid van H. de Lange Tunnel voor voetgangers 12 Een sprookjesachtig beeld. Een deel van de WF repara- tiedokken is zichtbaar op de foto, overigens goed gevuld met schepen, ofwel: werk! De lichtjes van de kranen twinkelen als heldere sterren aan de hemel. In de mond van de haven ook nog zicht baar de "Wilstar". Een echte werf: het werk gaat door, dag en nacht Vorige maand werd er een buitengewone vergadering van de Ondernemingsraad belegd om afscheid te ne men van het O.R.-lid, de heer H. de Lange, die met pensi oen ging. Hij maakte jaren lang deel uit van de Raad. De voorzitter, de heer ir B. Wilton, sprak het scheidende O.R.-lid hartelijk toe. Dat de den ook de heren B. Blom- mers, secretaris van de O.R. en de heer H. Bos, districts- besturder van het NVV. Ten slotte hield de heer de Lange een goed gedocumenteerde afscheidstoespraak. Reeds enige malen infor meerden wij de lezers van het WF-Nieuws over de ver lenging van de Lasloods, die één geheel gaat vormen met de Scheepsbouwloods. Om het vele "omlopen" te beper ken, zal er een voetgangers onderdoorgang onder het ge bouw worden aangebracht. Op de foto is te zien dat aan deze tunnel al flink gewerkt wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 14