In memoriam Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 19 8-7-1974 C. v. d. Wielen 68 jaar magazijn bediende (oud-werknemer) ca. 19 dienstjaren 16-7-1974 L. Ardon 71 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 46 dienstjaren 18-7-1974 C. J. Werkhoven 77 jaar el.lasser (oud-werknemer) ca. 15 dienstjaren 22-7-1974 C. van der Steen 69 jaar Baas Reparatie (oud-werknemer) ca. 28 dienstjaren 22-7-1974 T. Riemeijer 68 jaar Beambte (oud-werknemer) ca. 47 dienstjaren 22-7-1974 P. H. Ie Pair 75 jaar onderbaas (oud-werknemer) ca. 39 dienstjaren 25-7-1974 J. C. A. Verdam 94 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 31 dienstjaren 27-7-1974 J. C. Meijdam 76 jaar bankwerker/transporteur (oud-werknemer) ca. 33 dienstjaren 27-7-1974 A. de Man 72 jaar chauffeur (oud-werknemer) ca. 20 dienstjaren 27-7-1974 L. J. Dankaerts 85 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 36 dienstjaren 28-7-1974 A. W. A. de Veij 81 jaar magazijn bediende (oud-werknemer) ca. 29 dienstjaren 31-7-1974 P. van Toor 65 jaar kraanrijder (oud-werknemer) ca. 32 dienstjaren 2-8-1974 A. J. v. d. Velde 58 jaar koker/hakker ca. 28 dienstjaren In de leeftijd van 58 jaar is op 2 augus tus jl. overleden de heer A. J. v. d. Velde. Hij was als hakker/slijper op de lasvloeren van de Scheepsbouwloods werkzaam. De heer v. d. Velde had ca. 28 dienstjaren. Zijn collega's en superieuren mochten hem zeer graag. Dit mede door zijn rustige en kalme aard. Zijn heengaan kwam dan ook als een flinke schok bij hen aan. 3-8-1974 M. J. Catarino 45 jaar transporteur ca. 1 dienstjaar In de leeftijd van 45 jaar overleed op 3 augustus jl. plotseling de heer M. J. Catarino. Deze was ongeveer een jaar bij onze onderneming in dienst. Hij oefende het beroep uit van transpor teur bij de afdeling buitentransport. De heer Catarino - uit Griekenland af komstig - paste zich met zijn rustige aard redelijk goed aan. Dat bleek ook uit het feit, dat hij er redelijk in slaag de zich het Nederlands eigen te maken, waardoor een goede communicatie tussen hem en zijn collega's en superi euren mogelijk was. 8-8-1974 P. Waardenburg 76 jaar Constr.gr.l Wtb. (oud-werknemer) ca. 22 dienstjaren 11-8-1974 J. v. Dordregt 73 jaar verhaler (oud-werknemer) ca. 14 dienstjaren 15-8-1974 J. H. van der Knaap 75 jaar stellingmaker (oud-werknemer) ca. 38 dienstjaren 23-8-1974 C. van der Tuyn 50 jaar magazijnmeester ca. 23 dienstjaren Na een korte doch ernstige ziekte over leed op 23 augustus jl. de heer C. van der Tuijn. Hij bereikte de leeftijd van 50 jaar. Magazijnmeester Van der Tuijn was een bescheiden en symphatiek man. Dank zij zijn grote kennis van zaken wist hij op een rustige doch be sliste wijze van zijn inzichten blijk te geven. De heer Van der Tuijn heeft zich daardoor in zijn 23-jarige loopbaan bij onze onderneming vele vrienden ver worven, die hem node zullen missen. Ook in de voetbalsport verwierf zijn naam grote bekendheid, doordat hij een groot aantal jaren uitkwam in het 1e elftal van Hermes-DVS in Schiedam en 11 maal voor het Nederlands elftal. Hij maakte toen ook deel uit van het nationale elftal, dat Nederland op twee Olympiades vertegenwoordigde. 27-8-1974 A. Veliscek 72 jaar metselaar (oud-werknemer) ca. 20 dienstjaren 29-8-1974 K. Bakker 80 jaar scheepmaker (oud-werknemer) ca. 20 dienstjaren 29-8-1974 J. W. Lammers 77 jaar technisch inspecteur (oud-werknemer) ca. 37 dienstjaren 12-9-1974 H. G. Brandt 55 jaar chef productie afd. gieterij (oud-werknemer) ca. 28 dienstjaren 19-9-1974 G. van der Poel 83 jaar chef staalbouw NB (oud-werknemer) ca. 30 dienstjaren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 21