Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. 1-10-1974 J. v. d. Hoeven 84 jaar bankwerker (oud-werknemer) ca. 34 dienstjaren 3-10-1974 B. Vrauwdeunt 85 jaar scheepmaker (oud-werknemer) ca. 30 dienstjaren 7-10-1974 G. Blonk 81 jaar tuinman (oud-werknemer) ca. 16 dienstjaren 10-10-1974 J. Henzei, 70 jaar constructeur Gr.l. (oud-werknemer) ca. 34 dienstjaren 18-10-1974 J. Alblas 50 jaar controleur-meettechnicus ca. 28 dienstjaren Na een langdurige ziekte overleed vrij dag 18 oktober de heer J. Alblas. Als aankomend electro-monteur bij het be drijf gekomen, wist hij zich door studie en ervaring te bekwamen tot een zeer veelzijdig medewerker. Hierdoor en door zijn eenvoudige be scheiden maar zeer deskundige wijze van optreden ondervond hij zowel bin nen het bedrijf als daar buiten veel waardering bij hen, die met hem moch ten samenwerken. Door zijn verschei den hebben wij een gevoelig verlies geleden. De heer Alblas werd 50 jaar en had ca. 28 dienstjaren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18