WILTON FIJENOORD NIEUWS Inhoud Personeelsorgaan van de Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; A. van Dijk; A. Heiwig; drs R. A. Kollewijn; S. J. Loos; J. Noordewier; P. Ooms; M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell; M. van Vliet, eindredacteur. Foto van de maand: Roerhoorn voor V.L.C.C. (zie pagina 5) 1 "Zeventien meter Sparkolom" ge kanteld 2 Officiële mededelingen 3 Werk aan "Wilstar" wil best wel lukken 4 Roerhoorn voor V.L.C.C./ Verbetering kade 5 Album bij 50 jaar M.A.N. licentie contract 6 Ideeënbus 7 Nieuwe vrachtwagen en mobiele kraan/Nieuws van de partners 9 Punt 1: veiligheid Willy Wilton Fonds 10 Personalia Dankbetuigingen 11 Wij en ons milieu - Bevolking 13 Vorming en opleiding 14 Berging van booreiland 15. In memoriam Pag. 3 omslag Vereniging WF Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist. Kopij volgend nummer: de kopij voor het novembernummer dient vóór 10 november in het bezit van de eind redacteur te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 2