"Zeventien meter Sparkolom" gekanteld Het doorgaans in de wande ling „17 meter kolom" ge noemde Spar-stuk, dat verti caal in het bouwdok is ge bouwd, is onlangs uitgedokt, gekanteld en weer ingedokt. Dit deel heeft een diameter van 17 m en een hoogte van ca. 30 m en behoort voor een groot deel tot het boven water stuk van de „totale" Spar, waarop het IHC-Gusto- deel .mettertijd zal worden aangebracht. De „17 meter kolom" wordt nu aan de gigantische „onderwater Sparbody" gelast. De laatste bleef tijdens de uitdokkings- procedure uiteraard in het bouwdok in horizontale toe stand liggen. In het kort gezegd ging de operatie om het volgende de vertikale kolom in hori zontale toestand brengen om deze aan de grote Spar-body te kunnen lassen. De „17 meter kolom" werd daartoe ten dele waterver- plaatsend en ten dele han gend in de stroppen van een grote drijvende bok uitge dokt, waarna kanteling kon plaatsvinden. Daarna werd zij in drijvende toestand naar dok VI vervoerd en ingedokt. Eerder waren in dit dok al twee naast elkaar gekoppel de pontons geplaatst voor zien van een wieg, waarin de toren precies paste. Want de pontons met wieg werden van te voren in het dok af gezonken. De toren werd erboven gemanoeuvreerd en haarzuiver op de wieg neer gelaten door middel van te voren aangebrachte zoekers. De pontons met wieg en toren werden uitgedokt, waarna de constructie in het bouwdok werd gedokt. De toren kon toen op zijn plaats voor de Spar-body worden gemanoeuvreerd. Het geheel kwam te rusten op tevoren aangebrachte onderstop pingen. Natuurlijk moest een en ander uiterst zuiver in lijn worden gebracht. Behalve het aan elkaar lassen van de delen moeten nu ook allerlei leidingen worden doorverbonden. Het is duidelijk, dat aan de gehele procedure het nodige denk- en rekenwerk is voor afgegaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3