Verbetering kade voor grotere schepen en betere oeververdediging Roerhoorn voor V.L.C.C. Tweede doel De nieuwe stelvloer van de afdeling Nieuwbouw bewijst al goede diensten. Een grote drijvende bok heeft hier een zware door WF gebouwde roerhoorn in zijn stroppen om deze op zijn plaats te brengen in de op de foto zichtbare achtersteven-sectie voor een V.L.C.C. (Very Large Crude Carrier). Het schip wordt gebouwd bij onze R.V.S.-partner, de N.D.S.M. te Amsterdam. (Zie ook de foto op het omslag.) Onder het stampend lawaai van de heibok van J. K. Simon dreef de heer H. L. D. Keetbaas begin oktober de eerste damwandplank voor de nieuwe kade bij het bouwdok 20 meter de bodem in. De oeververdediging lopend vanaf de onderzeebootloods onder de steiger zuidzijde van het bouwdok door naar de havenmond verkeert al geruime tijd in een zeer slechte conditie. Afkalving van de oever was er het gevolg van, terwijl verzak king van het wegdek meer malen is voorgekomen. De werkzaamheden ter ver betering beogen daarbij nog een dankbaar tweede doel verlenging en verbetering van de kade, waarbij de lig plaats voor schepen daar door op negen meter diepte kan worden gebracht. Een noodzaak in verband met de schaalvergroting in de scheepsbouw, waardoor ter plekke grotere schepen kunnen worden behandeld. Deze kunnen er tevens proef draaien, zonder gevaar voor aantasting van de oververde- diging. De bestaande steiger dateert uit de laatste wereldoorlog. Deze is te kort en heeft voor een deel een oversteek bo ven het water. Dit deel boven water is eraf gesloopt, waar door de damwand meer land inwaarts geplaatst kan wor den. Een gevolg daarvan is, dat de af te meren schepen nu ook breder mogen zijn, omdat men tot slechts een bepaalde grens in de rivier gebruik mag maken van het water om er te meren. De schepen zullen nu dichter on der de wal kunnen komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 6