«Remuera» aan de werf voor garan- tiewerk Onze bedrijfsmentaliteit mede bepaald door veelzijdig karakter van dienstverlening Jubilea 4 Het grote Engelse container schip "Remuera" lag gerui me tijd bij WF in verband met uitgebreide garantiewerk zaamheden. Bovendien werd een zeer uitgebreide ketel reparatie uitgevoerd. Het schip heeft een draag vermogen van 33.000 dwt. ,,Wat niet gaat, dat kan Deze kreet komt voort uit de instelling van ons bedrijf, die inhoudt wij kunnen alles maken, geef ons de ervoor benodigde tijd en geld. Geen moeilijkheid weegt ons dan te zwaar". Kort en kernachtig schetste het lid der directie, de heer ir O. J. Van der Vorm, vrij dagmorgen 25 oktober jl. in de kantine Hoofdkantoor een belangrijk element van onze bedrijfsmentaliteit. Dit tijdens de toen plaatsgrijpende jubi leumviering. „Deze instelling komt voort uit het veelzijdige Ir O. J. Van der Vorm bij jubileumviering: Persoonlijke toespraak door de heer Van der Vorm karakter van ons bedrijf en de fut en pit van de er wer kende mensen. Dezen en u hoort erzeker bij vor men dit bedrijf". Hij begon met het maken van een rekensommetje. „Er zit ten hier twintig jubilarissen met in totaal 600 dienstjaren. Dat betekent bij het op een rijtje zetten van die jaren, dat wij in 1375 zouden zijn begonnen. De wereld zag er op dat moment heel anders uit. Maar de menselijke hoe danigheden zijn niet zo veel veranderd. Dat geldt de slechte én de goede. Maar in feite zitten hier mensen die in 1934 zijn begonnen bij WF. Zeven jubilarissen met een 40-jarig dienstver band. In die periode is er toch veel veranderd bij WF. Ook de Nederlandse samen leving heeft vele verande ringen ondergaan". Maritiem Voor wat betreft WF diepte de heer Van der Vorm zijn zienswijze nog iets uit. „Van-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 6