keRStpuzzel 11 De Q E 2 op de Nieuwe Waterweg Zo op het eerste gezicht zijn het stuntelige teksten die u in deze puzzel ziet. Heeft iemand in een roekeloze bui zulke onderschriften ge maakt? Het is natuurlijk met opzet gebeurd, want bij na dere beschouwing ziet u wel dat bij elk woord de eer ste letter ontbreekt Waarom werd dit gedaan? Heel eenvoudig, want met het terugbrengen van die verdwe nen letters komt de oplos sing. Elk groepje dat u ziet, waarbij een tekst staat, ver tegenwoordigt een woord van de oplossing. Dus: de ezel met jongetje (één woord), het meisje dat 13x7 uitrekent, de dames die naar de hengelaar kijken en de twee heren in het gras. U let maar op de teksten. Nu zal de kreet van het meisje geen moeilijkheden geven. Ze rekent uit en roept: Een-en- negentiig. De eerste drie let ters die ontbreken, zijn dus E-E N, waarmee u het woord ,,Een" vormt. Maar andere gevallen zijn soms moeilijker. Bij de dames wordt het een woord van acht letters; u ziet immers acht woorden waarvan de eerste letter ontbreekt. Zo „leest" u alles van links naar rechts, dan tweede rij, dan de twee rijen er onder en u gaat door op de rechterzijde van de puzzel. Let ook op de komma's en uitroeptekens. Maar u bent er nog niet. Want u heeft bemerkt, dat we het woord „kerst" op de ge spikkelde kerstbal oversloe gen, evenals „zijn" achter aan. En ook dat er tussen de hengelaars en heren in het gras een blanco kerstbal zit. In deze witte kerstbal nu (met zo'n sterretje) moet één van de woorden komen die u er gens anders in de puzzel op een gespikkelde bal ziet staan. Wat zal het worden? Feest? Ander? Kaarslicht? U zoekt er een uit en let na tuurlijk op het zinsverband. Streep dit woord door op de gespikkelde bal en vul het in op de blanco bal, waar het volgens u, hoort. Het eerste deel van uw oplossing gaat dus worden: woord dat u vindt onder ezel, woord bij dames, woord op bal (door u ingevuld) met ster en woord bij pratende heren. „Kerst" en „zijn" vervallen en komen weer ergens anders. Een leuk werkje; gekke din gen ook die u tegenkomt en die misschien wat mal en vreemd aandoen in de vrede lievende kerstsfeer, maar wat er uit komt is iets gezelligs en nog waar ook. Hoe gaat het luiden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13