"Nancy" gelicht 14 ^Cc^entaLent oud Op zaterdag 23 november jl. werd door drie drijvende bokken het pompbootje "Nancy" van de firma Unitas gelicht. Het was ruim een week er voor gezonken nadat een stuurloze coaster vanaf de rivier pardoes onze haven was komen "binnenzeilen". Het schip, dat Wilton-Fije- noord niet als bestemming had, ramde de kade bij de villa en stootte vervolgens op de "Nancy", die juist afge werkte machine-olie van een in dok 8 liggend schip lag over te nemen. Zij zonk vrij wel onmiddellijk. De zich aan boord bevindende mensen van Unitas konden zich tijdig in veiligheid brengen. GeluKkig heeft de coaster de kade geramd en niet de deur van dok 8. ,,Als jong meisje ben ik inder tijd aangenomen voor de kunstacademie. Door ziekte ben ik er toen niet heen ge gaan. Daarom heb ik mijn aanleg voor dit soort werk gewoon in de praktijk ontwik keld. En, met veel plezier overigens". Mevrouw M. Kooyman uit de Benthuizerstraat in Rotter dam ontpopt zich tijdens het gesprek over haar werk, haar hobby als een bedrijvige, vriendelijk koutende huis vrouw in een sfeer, die mede gezellig aandoet door haar creatieve uitingen aan de mu ren van de knusse woon kamer. Calligraferen Haar artistieke talent hebben de lezers van het WF-Nieuws kunnen bewonderen, toen in het oktober-nummer het arti kel over het prachtig gecalli- grafeerde M.A.N.-album ver scheen. Werk van haar hand. Het zij opgemerkt, dat de zwart/wit foto's uiteraard slechts een zwakke afspiege ling vormen van wat deze kleurenpracht in werkelijk heid biedt. Het aardige is, dat mevrouw Kooyman (,,ik ben eigenlijk Schiedamse") 22 jaar geleden nog bij WF werkte. ,,lk begon op de cal queerafdeling. Daar werden de potloodtekeningen van de tekenkamer door meisjes in de inkt gezet. Heel precies werk. Ik schreef op een ad vertentie en werd aangeno men. De toenmalige chef, de heer Pulléman, vond dit werk geloof ik een beetje zonde voor mij, want hij liet me al gauw bijzonder werk doen, vaak priegelwerk. Later ging ik over naar de tekenkamer pijpleidingen. Heerlijk inge wikkeld geduld-werk". Tekenkamer ,,Nee, de eerste vrouw op de tekenkamer was ik niet. Want op die van de algemene werktuigbouw stond mejuf frouw Muus toen al lang. Zij was in die tijd een voorloop ster". Dan vertelt zij voor haar WF-tijd nog acht maan den te hebben gewerkt op een reclamebureau, dat over de kop ging. En ook over de lagere school, waar zij bij een jubileum een huldeblijk op het bord zette, in gotische let ters. Daarmee maakte zij toen al veel furore. Zoals gezegd viel zij in een latere periode bij WF ook op door haar talent. ,,lk mocht gedenkboeken calligraferen en oorkonden en dergelijke, fijn priegelwerk". Bekend zijn haar oorkonden voor de ju bilarissen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16