I Wintertijd, meeuwentijd 15 Reclame Haar verhaal gaat ook over haar man: reclame-ontwer per. Met hem tekent zij ook veel samen. ,,lk meer de le vende wezens en hij de tech nische zaken eromheen". Maar de artisticiteit in het ge zin Kooyman strekt zich nog verder uit. Het 7 jaar oude zoontje Niels tekent op de lagere school al heel aardig. En dochter Joan (21) (,,ze studeert Duits aan de Univer siteit in Utrecht") doet onder andere - naast tekenen (,,dat durfde ze pas, toen ze als 16- jarige ontdekte niet voor mijn werk op die leeftijd te hoeven onderdoen") - graag mee aan het vervaardigen van dia series in gezinsverband. Me vrouw Kooyman heeft daarin als voornaamste taak het ver vaardigen van de tekeningen, poppen etc., de heer Kooy man houdt zich als fervent geluidsjager met het geluid en de techniek bezig en de dochter heeft als voornaam ste inbreng haar goede spreekstem. Uiteraard vloeien de werkzaamheden in elkaar over en ontstaat een serie door de combinatie van de verschillende ideeën. Er wer den al eens prijzen gewon nen, zoals de ere-prijs i.v.m. de manifestatie C'70 in Rot terdam. En momenteel is men bezig met een nieuwe serie. Ziekenomroep Maar dat is nog niet alles. Het gezin houdt zich intensief bezig met het samenstellen van programma's voor de ziekenomroep De Maasstad. De apparatuur staat in een hoek van de huiskamer. „We maken elke week een pro gramma voor het Eudokia- ziekenhuis en één keer per maand één voor de astma kliniek in Davos". Mevrouw Kooyman heeft al met al een drukke „toko": haar opdrachten, dia-series, radio-programma's, huishou den, aanleggen van een kaartsysteem in verband met de ziekenomroep. Ze doet het graag getuige de fraaie maskers aan de wand, maar ook de vele ikonen. „Ik maak graag ikonen, maar sinds die dia-presentatie kan ik ze eigenlijk niet meer zien. Dat waren er zo veel Ze vindt wel, dat je in dat werk een knipoog moet leggen, een sprankje humor moet stoppen. Een en ander krijgt dan iets relativerends. De tijd waar zij het meest van houdt zijn de Middeleeuwen en die weet zij via ikonen soms geestig op onze eigen tijd aan te haken. Mode Een uitgesproken mening heeft zij ook over modeteke nen. „Er zijn maar een paar mensen, de grote, die hun creatieve gaven erin kwijt kunnen, de andere tekenaars hebben maar uit te voeren, wat hun wordt opgedragen. Nee, niets voor mij". Wel maakt zij haar eigen kle ren en die voor 't gezin, want haar ligt meer de eigen in breng. Samen met man en dochter plus enkele andere leden van een vereniging op dat gebied wordt nu een draaiboek samengesteld voor een dia-serie in verband met een komend jaar te houden internationaal klankfestival. Als thema is gekozen de „eerste olympische spelen" in het oude Griekenland. En schalks merkt zij op: „Ik moet er onder andere de poppen voor maken, maar de deelne mers in die tijd liepen zonder kleding. Daar moet ik toch op de een of andere manier iets humoristisch van weten te maken Het moet allemaal een beetje karikaturaal wor den". In een diaserie leeft zij zich uit. Dan komt ook een ander facet, dat wij nog niet memo reerden, aan de orde, want bekent zij met enige schroom: „Ik schrijf ook nog graag ver haaltjes". 's Winters zoeken talloze stratie van dit jaargetijde meeuwen hun kostje meer schoot één onzer fotografen landinwaarts. Hoewel, Wilton- toch dit plaatje. Meeuwen bij Fijenoord ligt op een steen- de dokdeur van dok 8; na een worp afstand van de open dokking toch altijd visvoed- zee en daarom is dit witte sel, waarop keurig in de rij gevogelte niet zo'n bijzonder- wordt gewacht heid voor ons. Maar ter illu-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 17